Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

2/F/2021

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

29. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

1/F/2021

425,00 EUR Štyristodvadsaťpäť eur

SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou

Obec Lúčky

28. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

9/F/2021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

28. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

7/F/2021

2 995,00 EUR Dvetisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur

VHS umenie

Obec Lúčky

28. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

3/F/2021

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

8. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

4/F/2021

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

RADOGYM

Obec Lúčky

21. 12. 2020

Dodatok č.1

Dodatok č.1

bez sumy

Ivan Moravčík a Petra Moravčíková

Obec Lúčky

18. 12. 2020

Dodatok č.12 k Zmluve o dielo

bez čísla

podľa dodatku

OZO, a.s.

Obec Lúčky

18. 12. 2020

Zmluva o dielo

bez čísla

25 974,18 EUR Dvadsaťpäťtisíc deväťstosedemdesiatštyri eur

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Obec Lúčky

15. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí služby

bez čísla

700,00 EUR Sedemstoeur

Houston, s.r.o

Obec Lúčky

15. 12. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/24/012/21

bez sumy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

15. 12. 2020

Zmluva o dielo

bez čísla

podľa platného cenníka

OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o.

Obec Lúčky

20. 11. 2020

Zmluva o dielo

20ZMOD0100000013

22 280,00 EUR Dvadsaťdvatisícdvestoosemdesiat eur

Transmisie enginnering, a.s.

Obec Lúčky

13. 11. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/24/010/19

bez sumy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

4. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

MAIL-03-11-2020-SK

18,00 EUR Osemnásť eur

Galileo Corporation s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

30. 10. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

9600342639

podľa platného cenníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

30. 9. 2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

9106708875

podľa platného cenníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

28. 9. 2020

Komisionárska zmluva

bez čísla

nula

PERFEKT a.s.

Obec Lúčky

29. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/2/2020

261,28 EUR Dvestošesťdesiatjeden eur dvadsaťosem centov

Jana Wiedermanová

Obec Lúčky

23. 7. 2020

Zámenná zmluva

bez čísla

nula

Ivan Moravčík a Petra Moravčíková

Obec Lúčky

21. 7. 2020

Zmluva o dielo

bez čísla

14 213,85 EUR Štrnásťtisícdvestotrinásť eur 45/100

RILINE, s.ro., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok

Obec Lúčky

8. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

bez čísla

300,00 EUR Tristo eur

CBA VEREX a.s.

Obec Lúčky

11. 6. 2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

9106681300

podľa platného cenníka

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Obec Lúčky

5. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

MSD_Lúčky_01

360,00 EUR Tristošesťdesiat eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Lúčky

29. 5. 2020

Kúpna zmluva

2/P/2020

345,00 EUR Tristoštyridsaťpäť eur

PharmDr. Mária Kesselová

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 394

Spolky a organizácie