Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

16.11.2020

Oznámenie o zmene e-mailovej adresy obce Lúčky

Oznámenie o zmene e-mailovej adresy obce Lúčky

Detail

12.11.2020

PONUKA PRÁCE

„Spoločnosť KÚPELE LÚČKY a.s. príjme do trvalého pracovného pomeru Správcu slaboprúdových sietí a výťahov s nástupným mesačným platom 780,- € / mesačne (základná mzda brutto), plus príplatky v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy. Náplň (druh) práce: - oprava a údržba elektrických zariadení, - zabezpečuje vnútorný a dodávateľský servis výťahov ich revízie a evidenciu, - zabezpečuje bezchybnú prevádzku telekomunikačných sietí a TV káblov a ich kontrolu Ďalšie požiadavky - Potrebné osvedčenia a certifikáty, hlavne § 22 Samostatný elektrotechnik Zamestnancom ponúkame benefity plynúce z platnej Kolektívnej zmluvy: - zamestnanecké stravovanie, - výmenné rekreácie do zmluvných kúpeľov v SR - sociálne benefity (vstupy do Aqua Vital Parku, procedúry, príspevok na dochádzanie), - možnosť poskytnutia zamestnaneckého ubytovania. Záujemcovia nech sa hlásia na Personálnom oddelení spoločnosti.“

Detail

10.11.2020

mr1

Meranie radónu v ovzduší

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) uskutočnia vo vybraných 18-ich okresoch SR s vyššou pravdepodobnosťou výskytu radónu meranie radónu v ovzduší domov a gama žiarenia zo stavebných materiálov. Meranie je zamerané na rodinné domy, ktoré sú trvalo obývané rodinami s deťmi do 18 rokov. V prípade záujmu zúčastniť sa na meraní môžete kontaktovať: Mgr. Michaela Potančoková RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením email: potancokova@vzbb.sk

Detail

09.11.2020

Celkové výsledky celoplošného testovania (1 kolo a 2 kolo)

Celkové výsledky celoplošného testovania (1 kolo a 2 kolo): Počet testovaných – 1945 osôb Počet pozitívnych – 20 osôb Percentuálne to predstavuje 1,028 %

Detail

09.11.2020

Výsledky z 2. kola celoplošného testovania (07.11.2020 - 08.11.2020) na COVID-19 v obci Lúčky

Výsledky z 2. kola celoplošného testovania (07.11.2020 - 08.11.2020) na COVID-19 v obci Lúčky Počet testovaných – 993 osôb Počet pozitívnych - 3 osoby Percentuálne to predstavuje 0,304 %

Detail

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY:

https://www.kupele-lucky.sk/user-files/kulturny_program.pdf

 

 

ÚRADNÁ TABUĽA

27.11.2020 - 16.12.2020

Návrh - Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Obci Lúčky

Návrh - Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Obci Lúčky

Detail

27.11.2020 - 16.12.2020

Návrh - Dodatok č.4 k vnútornému k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky

Návrh - Dodatok č.4 k vnútornému k vnútornému predpisu o úhradách za poskytované služby a činnosti zabezpečované Obcou Lúčky

Detail

27.11.2020 - 16.12.2020

Návrh - Dodatok č.6 k VZN č.4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Návrh - Dodatok č.6 k VZN č.4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Detail

27.11.2020 - 16.12.2020

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA I. POLROK 2021

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA I. POLROK 2021

Detail

27.11.2020 - 16.12.2020

Návrh - VZN č.3/2020 o určení dotácie na rok 2021

Návrh - VZN č.3/2020 o určení dotácie na rok 2021

Detail

Dôležité oznamy

Vyzývame občanov, aby si svoje psy zatvárali, aby tieto voľne nebehali po obci a tým neohrozovali našich občanov.

V prípade, že občania budú vedieť identifikovať majiteľa psa alebo psov voľne pobehujúcich po obci, nech toto nahlásia na obecný úrad a na základe oznámenia obec voči majiteľovi psa vyvodí dôsledky.

Informačné centrum

inzeráty

FARNOSŤ LÚČKY

 

Aktuálne oznamy - liturgický prehľad:

https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lucky

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát

Certifikát

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií