Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

03.03.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 25.03.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 25.03.2021 Odberné miesta sú uvedené v prílohe.

Detail

03.03.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 24.03.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 23.03.2021 Odberné miesta sú uvedené v prílohe. Jedná sa o odstavenú elektrinu v celej obci.

Detail

03.03.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 23.03.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 23.03.2021 Odberné miesta sú uvedené v prílohe. Jedná sa o odstavenú elektrinu v celej obci.

Detail

03.03.2021

testovanie

Testovanie v obci Lúčky v sobotu 06.03.2021

Testovanie na ochorenie COVID-19 prostredníctvom antigénových testov v Lúčkach sa uskutoční v sobotu 06.03.2021 v čase od 8:00 do 17:00 hod v sále Obecného úradu, Lúčky 141.

Detail

02.03.2021

labka

KASTRÁCIA MAČIEK

OZ Labka nádeje Lúčky v spolupráci s OZ Centrum nájdených zvierat Ružomberok vyzýva majiteľov mačiek ku KASTRÁCII svojich miláčikov.

Detail

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY:

https://www.kupele-lucky.sk/user-files/kulturny_program.pdf

 

 

ÚRADNÁ TABUĽA

08.02.2021

Opatrenia COVID-automat od pondelka 8.2.2021

COVID-19 - aktuálne zmeny Negatívny COVID-19 test bude potrebný až od 10.02.2021! *Mení sa platnosť negatívneho testu na cestu do zamestnania. V čiernych okresoch budú potrebovať najviac sedemdňový test. V červených okresoch stačí 14-dňový test (okresy v Žilinskom kraji) a v ružových okresoch stačí 21-dňový test. Takýto okres je len jeden - Veľký Krtíš. *Ak ale musíte do práce chodiť hromadnou dopravou, budete potrebovať 7-dňový negatívny test bez ohľadu na to, v akom okrese pracujete. *Do prírody v rámci okresu nebudete potrebovať test. Je nakoniec povolené ísť aj do iného okresu do prírody, tam už ale budete potrebovať 7-dňový test. *Test nepotrebujú tí, ktorí prekonali COVID. -19 za posledné tri mesiace a majú doklad o výsledku testovania a tiež tí, ktorí pred 14 dňami dostali druhú dávku vakcíny. *Otvoria sa aj obchody so záhradkárskymi potrebami. *Minister zdravotníctva avizoval, že regionálne úrady verejného zdravotníctva neotvoria školy a škôlky v čiernych okresoch. Ide o deväť okresov: Partizánske, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Trnava a Žiar nad Hronom. *V ostatných okresoch budú školy otvorené, ale regionálni hygienici môžu rozhodnúť o ich zatvorení. *Vláda mení aj očkovaciu stratégiu. Od tohto týždňa začnú očkovať učiteľov vakcínou od spoločnosti Astra Zeneca. *Naďalej platia výnimky zo zákazu vychádzania. To znamená, že bez testu môžete ísť do potravín, drogérie, lekárne či k lekárovi. Na cestu do čistiarne odevov, na kúpu novín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, autoservisov, na poštu, na STK, či do záhradkárstva potrebujete 7-dňový negatívny test. *Vláda zároveň predĺžila núdzový stav do 19. marca 2021.

Detail

04.02.2021 - 04.03.2021

Vyhlásenie volieb HK v obci Lúčky

Obecné zastupiteľstvo v Lúčkach v súlade s § 18a v znení § 30f ods. 1 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí 03. februára 2021 Uznesením číslo 9/2021 Vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Lúčky na deň 17. 03. 2021 Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie Rozsah výkonu funkcie: pracovný úväzok v rozsahu 20 hod./týždenne Iné kritériá a požiadavky: v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných všeobecne záväzných predpisov. Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky: 1. meno, priezvisko a titul, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie písomností ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón, mobil), 2. profesijný životopis, 3. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 5. písomný súhlas so spracovaním a zverejnením poskytnutých osobných údajov podľa § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účel voľby na hlavného kontrolóra obce Lúčky. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, dňa 17. 03. 2021 tajným hlasovaním vo veľkej sále Obecného úradu v Lúčkach. Kandidáti na hlavného kontrolóra budú mať možnosť vystúpiť pred Obecným zastupiteľstvom v Lúčkach v deň konania voľby hlavného kontrolóra, a to v trvaní max. 5 minút, v poradí v akom boli doručené prihlášky. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia doručiť na Obecný úrad v Lúčkach najneskôr 14 dní predo dňom konania voľby hlavného kontrolóra svoju písomnú prihlášku a ostatné požadované doklady v zalepenej obálke označenej na prednej strane slovami „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“. Žiadosť je potrebné doručiť do 03. 03. 2021 do 15:00 hod. Nástup do pracovného pomeru je 01. 04. 2021. Adresa: Obec Lúčky Lúčky 141 034 82 Lúčky Branislav Hrbček starosta obce

Detail

12.01.2021 - 31.03.2021

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa - Viliam Matula - pozemok C KN č. 1212/33 o výmere 18 m²

Detail

12.01.2021 - 31.03.2021

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku Obce Lúčky, na ktorý sa sťahuje prípad osobitného zreteľa - Janka Maranková - vysporiadanie pozemku pod obecným chodníkom a ostatnou plochou

Detail

12.01.2021

Uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 zákaz vychádzania

Uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 zákaz vychádzania

Detail

Dôležité oznamy

Vyzývame občanov, aby si svoje psy zatvárali, aby tieto voľne nebehali po obci a tým neohrozovali našich občanov.

V prípade, že občania budú vedieť identifikovať majiteľa psa alebo psov voľne pobehujúcich po obci, nech toto nahlásia na obecný úrad a na základe oznámenia obec voči majiteľovi psa vyvodí dôsledky.

Informačné centrum

inzeráty

FARNOSŤ LÚČKY

 

Aktuálne oznamy - liturgický prehľad:

https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lucky

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát

Certifikát

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií