Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

Informácie o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent

Informácie o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent

Pracovná pozícia pedagogického asistenta sa vytvára na dobu určitú v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”.


Prosíme uchádzačov, aby si dôkladne preštudovali podmienky na prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu. Kontaktovať budeme výlučne vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie.

 

Miesto výkonu práce

Základná škola s materskou školou, Lúčky 521

Predpokladaný termín nástupu

Marec 2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

19.02.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet žiakov školy

125

 

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ č 1/2020 v prílohe č.6

 1. vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa
 2. úplné stredoškolské vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti - podľa zákona č. 138/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Odmeňovanie

Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe


Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti
 • komunikatívnosť
 • práca s IKT

 

Požadované doklady

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
 • doklady o vzdelaní
 • odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania – po výberovom konaní doloží víťazný uchádzač

OZNAM DETSKÁ LEKÁRKA

Nosková oznam

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY

Kultúrny program KÚPELE LÚČKY:

https://www.kupele-lucky.sk/user-files/kulturny_program.pdf

 

 

Dôležité oznamy

Vyzývame občanov, aby si svoje psy zatvárali, aby tieto voľne nebehali po obci a tým neohrozovali našich občanov.

V prípade, že občania budú vedieť identifikovať majiteľa psa alebo psov voľne pobehujúcich po obci, nech toto nahlásia na obecný úrad a na základe oznámenia obec voči majiteľovi psa vyvodí dôsledky.

Informačné centrum

inzeráty

INFORMÁCIA

Táto činnosť je realizovaná s finančnou podporou ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA:

 

ŽSK

podpora

podpora

FARNOSŤ LÚČKY

 

Aktuálne oznamy - liturgický prehľad:

https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lucky

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát

Certifikát

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska