Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Voda

Chotár Lúčok je popretkávaný hustou sieťou potokov a jarkov, ktoré sa voda 1nakoniec spájajú do potoka Lúčanky (tiež Ráztočné, Ráztočianka, Teplica). Tento sa poniže obce zlieva s potokom Kalamaniankou a nesú spoločný názov Teplianka, ktorá sa pri obci Liptovská Teplá vlieva do Váhu. Najtypickejším javom pre túto oblasť je však výskyt minerálnych prameňov, viazaný najmä na prosečniansky zlom. Minerálne vody vznikajú z povrchových vôd (z tzv. Vadóznych vôd), ktoré vnikajú cez priepustné vrstvy (vápence a dolomity) hlboko do zemskej kôry a obohacujú sa minerálnymi látkami. Okrem toho sa otepľujú na teplotu okolitých hornín, ktorá vzrastá smerom do hĺbky. Takto mineralizované a oteplené vody sa hydrostatickým tlakom, najmä keď narazia na nepriepustnú stenu na zlome, dostávajú znova na povrch. 

Teplé pramene v Lúčkach pútali pozornosť už v 17. storočí, ale až do polovice 18. storočia ich miestni obyvatelia využívali na máčanie ľanu a konopí. O Lúčkach písali vtedajšie autority balneológie, akými boli mestský fyzikus Prešova dr. Vietoris, ktorý urobil prvú chemickú voda 2analýzu prameňov, a profesor Cranz, ktorý spomína Lúčky v balneografii monarchie v roku 1777. 

Roku 1761 tu dal zemepán Adam Turiansky vykopať priestranný bazén, prvý ozajstný kúpeľ, ktorý sa stal čoskoro navštevovaným pre liečivé účinky. Ide tu o sústavu sadrovcovo - zemitých kyseliek teplých 23-33 C. Najrozšírenejšie sú síranovo - hydrouhličitanové a vápenato - horečnaté vody, zachytené v šiestich prameňoch severne od obce. Najsevernejšie je prameň pri kameňolome pod cestou. Prameň pri potoku vyviera na druhej strane ihriska, na pravom brehu Lúčanky. Prameň pri kaplnke sa nachádza nižšie, tiež na pravom brehu potoka a voľne odteká do potoka. Prameň Marta (tiež Margit) sa nachádza v kúpeľnom parku pri minigolfe. Kúpeľný prameň vyviera na dne liečebného bazéna a používa sa na kúpeľnú liečbu. Prameň Barbora sa nachádza v parku blízko liečebného domu Choč.

Spolky a organizácie