Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

História materskej školy

Pre starších obyvateľov Lúčok je známy a veľavravný pojem úvoda. Úvoda, z maďarského óvoda, to bolo pomenovanie pre zariadenie, ktoré navštevovali deti predškolského veku.

Prvá úvoda bola vytvorená roku 1907. Chodili tam niektoré deti počas letných poľnohospodárskych od júna do októbra. Išlo o celodennú prevádzku bez stravovania, deti si nosili desiatu, ak samozrejme mali čo, a na obed chodili domov. Počas poytu v úvode sa o ne starali vzdelané a schopné ženy z obce, napr. pôrodná asistentka Mária Moravčíková. Deti sa tu učili rozličné ľudové riekanky, piesne a hry: O reťaz, Kolo mlynské, Povedal mi sláviček, Ponábreží koník beží a pod. Keďže nebolo kníh, najmä slovenských, rozprávky počúvali z podania starších ľudí. Do tejto prvej úvody, ktorá bola zriadená v budove bývalého OTEX-u (neskôr ABC textil), nechodilo veľa detí, pretože mnohé si nemali čo obliecť a obuť a aj s jedlom to nebolo také jednoduché. Prvá úvoda nemala dlhé trvanie.

Ďalšia úvoda trvala v rokoch 1930 – 1939 a nachádzala sa v starej škole pri kostole. Najviac detí do nej chodilo v čase kosenia lúk, keď dospelí a staršie deti boli na lúkach až do zvozu sena. O deti sa v tomto období starala Agnesa Hrbčeková.

V roku 1948 bola vytvorená materská škola dotovaná štátom ako pomoc postihnutým požiarom. Školopovinné deti pohorelcov odišli do Detského domova pri Rožňave a v uvoľnených školských priestoroch bola zriadená materská škola. Mala celodennú prevádzku s presným režimom dňa, ktorý sa zameriaval na mravnú a pracovnú výchovu a pobyt v prírode. Keď sa podarilo zlikvidovať následky požiaru, materská škola zanikla.

V školskom roku 1963/1964 bola v priestoroch starej budovy základnej školy otvorená nová materská škola. Bola to prízemná budova s jednou triedou, spálňou a kuchyňou. Išlo teda o celodennú starostlivosť spojenú so stravovaním. V roku 1974 bola urobená rekonštrukcia najmä sociálnych zariadení. Do materskej školy chodili v zmiešanom oddelení deti vo veku 3-6 rokov a kapacitne bola určená pre 30 detí. Prvou riaditeľkou bola Edita Bučková.

V obci postupne pribudlo detí a materská škola kapacitne nevyhovovala. Dočasným riešením a čiastočným východiskom bolo zriadenie jedného oddelenia pre 5-6 ročné deti najskôr v Materskej škole v Ivachnovej a neskôr pri ZDŠ v Liptovskej Teplej.

Skutočným riešením bolo vybudovanie novej materskej školy v rokoch 1979 – 1982 v akcii Z. Vytvorené dielo malo hodnotu takmer 5,5 milióna korún. Riaditeľkou sa stala Mária Haličková.

V materskej škole je miesto pre 90 a v jasliach pre 20 detí.

V školskom roku 2007/2008 je v prevádzke materská škola s 2 triedami, ktoré navštevuje 50 detí.

Spolky a organizácie