Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Učiteľka v materskej škole

Informácie o voľnom pracovnom mieste – učiteľka v materskej škole

 • Na výberové konanie budú pozvaní najvhodnejší uchádzači.
 • Predpokladané ukončenie výberového konania 16.06.2023.
 • Predpokladaný nástup do zamestnania 24.08.2023

Vzdelanie
Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelanie pedagogického smeru

 • Úplné stredné odborné vzdelanie - pedagogické
 • Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - predškolská a elementárna pedagogika
 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - predškolská a elementárna pedagogika

Odmeňovanie
Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať v tíme
 • samostatnosť
 • organizačné zručnosti
 • komunikatívnosť

Požadované doklady

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
 • doklady o vzdelaní
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nemá záznam v registri trestov
 • lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania – po výberovom konaní doloží víťazný uchádzač

Pracovný pomer je na dobu určitú na jeden rok, s možnosťou následného predĺženia. Žiadosti prosím posielať do 16.06.2023 výhradne emailom na adresu skola@zsluckykupele.sk Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

 

Spolky a organizácie