Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 5. 2024

1204082

foto papier

99,45 EUR

CDRmarket - Denis Čišič

Obec Lúčky

20. 3. 2024

2024031901

Šnúrový mikrofón k PC s úpravou CONNECT IT

46,20 EUR vrátane dopravy

MK hlas, s.r.o.

Obec Lúčky

16. 1. 2024

SPOW24001521

Prepravný vozík, nosnosť 300 kg

132,00 EUR

B2B Partner s.r.o.

Obec Lúčky

29. 12. 2023

103582

CASACCA PRO žltá SENIOR

43,30 EUR Štyridsaťtrieur 30 centov

GIVsport s.r.o.

Obec Lúčky

15. 12. 2023

OBJ-23-639

Lepidlá

42,60 EUR

Procons Group

Obec Lúčky

11. 12. 2023

0026481852

kancelárske potreby - matrika

1 155,38 EUR

Lyreco

Obec Lúčky

7. 12. 2023

20122023

opravy a udržovanie

podľa skutočnosti

Energas-KK, s.r.o.

Obec Lúčky

9. 11. 2023

OPE-1699527045

LED snehuliaci

279,00 EUR

Mountfield sk

Obec Lúčky

23. 6. 2023

0025717592

kancelárske potreby

232,67 EUR

Lyreco

Obec Lúčky

28. 4. 2023

0025480543

kancelárske potreby

79,08 EUR

Lyreco

Obec Lúčky

28. 10. 2022

10/2022

Objednávka stravných lístkov

1 150,00 EUR Jedentisícjednostopäťdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

28. 9. 2022

09/2022

Objednávka stravných lístkov

1 050,00 EUR

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

26. 8. 2022

08/2022

Objednávka stravných lístkov

933,00 EUR Deväťstotridsaťtri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

27. 7. 2022

07/2022

Objednávka stravných lístkov

1 170,00 EUR Jedentisícjednostosedemdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

22. 7. 2022

22072022

Autobus pre FS Priechoďan na 24.07.2022.

480,00 EUR Štyristoosemdesiat eur

LALIKBUS, s.r.o.

Obec Lúčky

29. 6. 2022

06/2022

Objednávka stravných lístkov

900,00 EUR Deväťsto eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

30. 5. 2022

05/2022

Objednávka stravných lístkov

1 260,00 EUR Jedentisícdvestošesťdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

27. 5. 2022

1/27/5/2022

Dodatočné stavebné práce - ČOV Lúčky podľa ponuky 22POTU0100000156

792,00 EUR Sedemstodeväťdesiatdva eur

Transmisie enginnering, a.s.

Obec Lúčky

9. 5. 2022

09/05/2022

Práce v zmysle ZoD č.1/2020 a dodatku č.1 na predmet diela "Skvalitnenie turisticky vyhľadávaného vo

39 668,81 EUR Tridsaťdeväťtisícšesťstošesťdesiatosem eur osemdesiatjeden centov

ELMO energo s.r.o.

Obec Lúčky

27. 4. 2022

04/2022

Objednávka stravných lístkov

1 026,00 EUR Jedentisícdvadsaťšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

28. 3. 2022

03/2022

Objednávka stravných lístkov

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

23. 2. 2022

02/2022

Objednávka stravných lístkov

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

2. 2. 2022

01/2022

Objednávka stravných lístkov

1 040,00 EUR Jedentisícštyridsať eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

3. 2. 2021

02/2021

Objednávka stravných lístkov

1 128,00 EUR Jedentisícjednostodvadsaťosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

7. 1. 2021

01/2021

Objednávka stravných lístkov

1 080,00 EUR Jedentisícosemdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 207

Spolky a organizácie