Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Šachy

História šachu na Lúčkach

Z histórie šachu na Lúčkach. V nasledujúcom roku 2011 oslávi TJ Lúčky - šachový oddiel 40. výročie založenia šachového oddielu. Pri tejto príležitosti chceme nahliadnuť do histórie tohto športu (umenia) a oboznámiť Lúčanov s jeho najdôležitejšími míľnikmi: Šachy sa hrali na Lúčkach dávno pred založením šachového oddielu. Prvé kontakty so šachovou hrou sa uskutočňovali na prelome dvadsiatych rokov minulého storočia.

V 30. rokoch vtedajší učiteľ Ľudovej školy v Lúčkach Ján Laššák zoznámil svojich žiakov s pravidlami šachovej hry. Šachové figúrky vystrúhali z dreva a šachovnicu nakreslili na kus papiera.

Prvý šachový turnaj sa uskutočnil v roku 1997 a jeho víťazom sa stal Jozef Marek pred Mikulášom a Matúšom Hajasovcami. Po skončení 2.svetovej vojny mal zásluhu na rozvoji šachovej hry Mikuláš Druska, šachy sa konali v dome u Saláka, ale aj v miestnych hostincoch.

V 50. rokoch sa začínal hrať šach v miestnosti osvetovej besedy, ktorej správcom bol Eugen Matiašovský. V roku 1958 sa zlepšili materiálne podmienky i tým, že bolo zakúpených desať šachových súprav. Veľkú popularitu v tomto čase si získavali simultánky pána farára Kornela Brtku a doktora Kahánka. V osvetovej besede a najmä v základnej škole vyrástla nová šachová generácia na ktorej ma veľký podiel učiteľ Emanuel Zachar. Koncom 50.rokov a v 60. rokov sa začali hrať tzv. rebríčky – prebory a majstrovstvá Lúčok a taktiež boli populárne i vianočné turnaje. Turnajov sa zúčastnilo od 30 do 50 miestnych šachistov. Šachisti súťažili neoficiálne s družstvami v okrese Liptovský Mikuláš a najmä s vojenským útvarom v Ružomberku. Väčšinu zápasov vyhrávali. Žiaci v základnej škole dosahovali v okresných súťažiach úspechy. Spomenieme nasledujúcich: Ján Dorník, Rudolf Senko, Ján Murín, Karol a Milan Močáry, Milan a Eduard Hajasovci, Peter Tvrdoň, Peter Slimák a ďaľší. Mladých dopĺňali ďalší šachisti Emanuel Zachar, vdp. Kornel Brtko, doktor Kohánek, Augustín a Bernard Vrzgula, Ján Kosturík, Pavel Pecho, Gejza Pecho, Bernard Milan st., Dezider Johaník, Filip Vrzgula a ďalší.

Úspechy, ktoré šachisti dosahovali viedli k tomu, že v roku 1971 vznikol šachový oddiel TJ Lúčky. V roku 1974 bol usporiadaný šachovým oddielom významný turnaj v bleskovej hre, ktorého patrónom bol vtedajší predseda okresného šachového zväzu p. Tomáš Húlka. Turnaja sa zúčastnilo 50 účastníkov nielen z okresu, ale i šachisti z Opavy. Prvé miesto si odniesol doktor Anton Šingliar z TJ BZVIL Ružomberok. Druhé miesto Bohuslav Skácel z Dukly Liptovský Mikuláš, na treťom miesto skončil Ing. Metód Močáry z Lúčok, ktorý hral za TJ BZVIL Ružomberok. Najlepším Lúčanom bol Ján Dorník, ktorý obsadil 13. miesto vo finále „A" a zvíťazil v prebore TJ Lúčky. Druhé miesto získal Ján Močáry a na treťom mieste skončil Rudolf Senko.

Družstvo TJ Lúčky reprezentovali obec v 70. rokoch v krajských majstrovstvách II. triedy. Rok 1977 sa výrazne zapísal do dejín šachového športu na Lúčkach. Uskutočnil sa víkendový šachový turnaj, ktorý dal základ ďalším ročníkom víkendových turnajov ( spolu sa konalo 29. ročníkov až do roku 2008).

V tej dobe sa turnaja zúčastnil popredný šachista Svetovej extra triedy a československý reprezentant Ján Smejkal. Hoci v turnaji skončil na veľké prekvapenie až na treťom mieste s 9,5 bodmi. Viťazom sa stal medzinárodný majster Pavol Votruba z Prahy s 10 bodmi, pred Dušanom Pečnerom (10 bodov) z TJ BZVIL Ružomberok. V turnaji sa zúčastnení umiestnili nasledovne: 4. Ján Chomistek (Stav. Žilina) - 6, 5 b., 5. Ing. Metód Močáry (Lúčky) - 6 b . , 6. Peter Votruba (Praha) - 6 b., 7. Juraj Piecka (Ružomberok) - 5 b., 8. Ján Dorník (Lúčky) - 4 b., 9. Rudolf Senko (Lúčky) - 3b., 10. Peter Tvrdoň (Lúčky) -2,5 b., 11. Karol Močáry (Lúčky) -2 b., 12.Ladislav Demko (Lisková) -1,5 b. Mimoriadnu šachovú silu, hodnu svetového šachistu ukázal medzinárodný veľmajster v simultánke, ktorá sa hrala v kúpeľoch Lúčky. Proti veľmajstrovi nastúpilo 46 popredných šachistov z Liptova, Oravy, Martina, Žiliny. Výsledok: 36 partii vyhral, 2 partie prehral (Pečner, Goč z Važca) a 8 partií remizoval (z hráčmi z Lúčok Filip Vrzgula, Karol Močáry a Mikuláš Hajas). V B. turnaji zvíťazil Milan Močáry, druhé miesto získal vdp. Kornel Brtko a tretie miesto obsadil Mikuláš Hajas. Víkendový turnaj o simultánku zorganizovali a sponzorovali MNV Lúčky - vtedajší predseda Michal Murín st.a Kúpele Lúčky - riaditeľ Jozef Mako. Riaditeľom oboch podujatí bol Ing. Metód Močáry, ktorému pomáhal p. Michal Murín st. - predseda TJ, Augustín Bursa - tajomník TJ, Ján Dorník - predseda šachového oddielu a nadšenci šachovej hry Emanuel Zachar, Ján Kosturík a Ondrej Salva. Všetkým menovaným ako aj ďalším patrí úprimná vďaka.

V roku 1980 začínajú hrať za TJ Lúčky rodáci z Lúčok, predtým úspešný hráč TJ BZVIL Ružomberok Ing. Metód Močáry, Ján Dorník st., Peter Tvrdoň a neskôr i Juraj Kučera. V roku 1982 postupuje posilnené družstvo do 1 .triedy Krajského preboru. V roku 1984 odohral na Lúčkach popredný československý reprezentant medzinárodný veľmajster Ľubomír Ftáčnik simultánku. Simultánky sa zúčastnilo 48 najlepších šachistov z okruhu Liptovský Mikuláš. Z Lúčanov na veľmajstrovstvách zvíťazili Ján Dorník a Rudolf Senko. V 80. rokoch nastupuje nová generácia Lúčanských šachistov a to Bernard Pažítka, Ivan Vrzgula, Ján Pecho, Ondrej Nika, František Vrzgula, Peter Kendera, Ján Maruškin, Ján Grieš, Eduard Hajas, Ján Matula, Miroslav Mesiar a ďalší. V roku 1993 - 1996 hrá družstvo s TJ Lúčky šachový oddiel dva roky II. Ligu. Je to najväčší úspech kolekt. športu v histórii športu na Lúčkach.Nasledujúce štyri roky hrával šachový oddiel III. ligu. V roku 2007 sa zúčastnil Ing. Metód Močáry Majstrovstiev sveta seniorov v šachu, ktoré sa konali v Rakúsku. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnilo 233 šachistov zo 41 štátov všetkých kontinentov. Z 11 možných bodov získal menovaný 6 bodov a obsadil 84. miesto na svete a stal sa historicky prvým rodákom z Lúčok, ktorý sa takéhoto svetového turnaja zúčastnil. Rok 2007 bol úspešný i pre TJ Lúčky – šachový oddiel. Koncom roka hral v Lúčkach aj prvý slovenský medzinárodný veľmajster šachovej hry Ing. Ján Plachetka, ktorý bol zároveň úspešný československý a slovenský reprezentant tejto hry na šachových olympiádach. Simultánku hral proti 17 šachistom z toho 13 krát vyhral a 4 krát remizoval. Z hráčov z Lúčok remizovali: Pavol Pecho, Ing. Ján Maruškin a Jozef Močáry. V 80-tich rokoch TJ úspešne reprezentovala aj naša jediná dorastenka Evka Brčíková, ktorá bola aj na Majstrovstvách Slovenska. Po simultánke sa odohral otvorený prebor Lúčok v bleskovej hre. Víťazom sa stal len 13 ročný, ale veľký talent, rodák z Lúčok, Jurko Druska s 8 bodmi. Prebor TJ Lúčky vyhral Peter Tvrdoň s 5,5 bodmi. Kategóriu neregistrovaných vyhral Vladimír Šimalčík - starosta z Liptovskej Teplej. V roku 2008 v budove OcÚ zasadal výkonný výbor ako najvyšší orgán Slovenského šachového zväzu. Za optimálne vytvorené podmienky pre toto zasadnutie bolo vyslovené poďakovanie starostovi obce. Upomienkové darčeky pri príležitosti 80. rokov a zásluhy za rozvoj šachu na Lúčkach prevzali Pavel Pecho a Augustín Vrzgula. Osobitný darček k 50. narodeninám a za veľké zásluhy na rozvoji šachu na Slovensku dostal aj Mgr. Karol Pekár, prezident Slovenského šachového zväzu. Do roku 2008 sa odohralo 29. ročníkov víkendového šachového turnaja družstiev a jednotlivcov. Počas histórie týchto turnajov sa zúčastnili aj poprední šachisti z celého Československa, ale i zahraničia. Riaditeľom všetkých ročníkov bol Ing. Metód Močáry v spolupráci s MNV a neskôr s OcÚ Lúčky, Kúpeľami Lúčky ako aj členmi šachového oddielu. Záverom: Z histórie šachového športu v Lúčkach boli spomenuté len tie najdôležitejšie podujatia. Za všetkých menovaných a nemenovaných, ktorí sa podieľali na úspechu a rozvoji tejto kráľovskej hry patri úprimné poďakovanie, najmä bývalému MNV Lúčky, Kúpeľom Lúčky, šachovému zväzu, sponzorom. Ing. Metód Močáry - od roku 1967 sa organizuje 43 rokov šach na Lúčkach - 1967-1980 hráč TJ BZVIL Ružomberok - odohral najmenej 350 turnajov - reprezentoval Československu republiku - 7 zápasov korešpondenčne - pravidelný účastník majstrovstiev Slovenska jednotlivcov a seniorov - reprezentant SR na Majstrovstvách sveta seniorov 2007 - účastník Medzinárodných a zahraničných turnajov Funkcie: - 1976-1986 predseda okresného šachového zväzu LM - 5 rokov v predsedníctve okresného výboru OV CSZTV - 5 rokov členom pléna Slovenského šachového zväzu (od roku 1980) - 10 rokov členom Krajského šachového zväzu - Od roku 1980 až doteraz predseda šachového oddielu Lúčky - 1983-1993 pokladník TJ Lúčky - 1984 tréner I. triedy, rozhodca I. triedy od roku 1995

Sviatok

Dnes je 6.6.2023

Meniny má Norbert, Norman, Romulus, Adolfína, Norberta, Perzida

Zajtra má meniny Róbert, Borislav, Robin, Teodot, Dalma, Oriána, Róberta, Robina

Mapový portál

mapovy portal

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:614
TÝŽDEŇ:1365
CELKOM:720373

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Spolky a organizácie