Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Šachy

História šachu na Lúčkach

Z histórie šachu na Lúčkach. V nasledujúcom roku 2011 oslávi TJ Lúčky - šachový oddiel 40. výročie založenia šachového oddielu. Pri tejto príležitosti chceme nahliadnuť do histórie tohto športu (umenia) a oboznámiť Lúčanov s jeho najdôležitejšími míľnikmi: Šachy sa hrali na Lúčkach dávno pred založením šachového oddielu. Prvé kontakty so šachovou hrou sa uskutočňovali na prelome dvadsiatych rokov minulého storočia.

V 30. rokoch vtedajší učiteľ Ľudovej školy v Lúčkach Ján Laššák zoznámil svojich žiakov s pravidlami šachovej hry. Šachové figúrky vystrúhali z dreva a šachovnicu nakreslili na kus papiera.

Prvý šachový turnaj sa uskutočnil v roku 1997 a jeho víťazom sa stal Jozef Marek pred Mikulášom a Matúšom Hajasovcami. Po skončení 2.svetovej vojny mal zásluhu na rozvoji šachovej hry Mikuláš Druska, šachy sa konali v dome u Saláka, ale aj v miestnych hostincoch.

V 50. rokoch sa začínal hrať šach v miestnosti osvetovej besedy, ktorej správcom bol Eugen Matiašovský. V roku 1958 sa zlepšili materiálne podmienky i tým, že bolo zakúpených desať šachových súprav. Veľkú popularitu v tomto čase si získavali simultánky pána farára Kornela Brtku a doktora Kahánka. V osvetovej besede a najmä v základnej škole vyrástla nová šachová generácia na ktorej ma veľký podiel učiteľ Emanuel Zachar. Koncom 50.rokov a v 60. rokov sa začali hrať tzv. rebríčky – prebory a majstrovstvá Lúčok a taktiež boli populárne i vianočné turnaje. Turnajov sa zúčastnilo od 30 do 50 miestnych šachistov. Šachisti súťažili neoficiálne s družstvami v okrese Liptovský Mikuláš a najmä s vojenským útvarom v Ružomberku. Väčšinu zápasov vyhrávali. Žiaci v základnej škole dosahovali v okresných súťažiach úspechy. Spomenieme nasledujúcich: Ján Dorník, Rudolf Senko, Ján Murín, Karol a Milan Močáry, Milan a Eduard Hajasovci, Peter Tvrdoň, Peter Slimák a ďaľší. Mladých dopĺňali ďalší šachisti Emanuel Zachar, vdp. Kornel Brtko, doktor Kohánek, Augustín a Bernard Vrzgula, Ján Kosturík, Pavel Pecho, Gejza Pecho, Bernard Milan st., Dezider Johaník, Filip Vrzgula a ďalší.

Úspechy, ktoré šachisti dosahovali viedli k tomu, že v roku 1971 vznikol šachový oddiel TJ Lúčky. V roku 1974 bol usporiadaný šachovým oddielom významný turnaj v bleskovej hre, ktorého patrónom bol vtedajší predseda okresného šachového zväzu p. Tomáš Húlka. Turnaja sa zúčastnilo 50 účastníkov nielen z okresu, ale i šachisti z Opavy. Prvé miesto si odniesol doktor Anton Šingliar z TJ BZVIL Ružomberok. Druhé miesto Bohuslav Skácel z Dukly Liptovský Mikuláš, na treťom miesto skončil Ing. Metód Močáry z Lúčok, ktorý hral za TJ BZVIL Ružomberok. Najlepším Lúčanom bol Ján Dorník, ktorý obsadil 13. miesto vo finále „A" a zvíťazil v prebore TJ Lúčky. Druhé miesto získal Ján Močáry a na treťom mieste skončil Rudolf Senko.

Družstvo TJ Lúčky reprezentovali obec v 70. rokoch v krajských majstrovstvách II. triedy. Rok 1977 sa výrazne zapísal do dejín šachového športu na Lúčkach. Uskutočnil sa víkendový šachový turnaj, ktorý dal základ ďalším ročníkom víkendových turnajov ( spolu sa konalo 29. ročníkov až do roku 2008).

V tej dobe sa turnaja zúčastnil popredný šachista Svetovej extra triedy a československý reprezentant Ján Smejkal. Hoci v turnaji skončil na veľké prekvapenie až na treťom mieste s 9,5 bodmi. Viťazom sa stal medzinárodný majster Pavol Votruba z Prahy s 10 bodmi, pred Dušanom Pečnerom (10 bodov) z TJ BZVIL Ružomberok. V turnaji sa zúčastnení umiestnili nasledovne: 4. Ján Chomistek (Stav. Žilina) - 6, 5 b., 5. Ing. Metód Močáry (Lúčky) - 6 b . , 6. Peter Votruba (Praha) - 6 b., 7. Juraj Piecka (Ružomberok) - 5 b., 8. Ján Dorník (Lúčky) - 4 b., 9. Rudolf Senko (Lúčky) - 3b., 10. Peter Tvrdoň (Lúčky) -2,5 b., 11. Karol Močáry (Lúčky) -2 b., 12.Ladislav Demko (Lisková) -1,5 b. Mimoriadnu šachovú silu, hodnu svetového šachistu ukázal medzinárodný veľmajster v simultánke, ktorá sa hrala v kúpeľoch Lúčky. Proti veľmajstrovi nastúpilo 46 popredných šachistov z Liptova, Oravy, Martina, Žiliny. Výsledok: 36 partii vyhral, 2 partie prehral (Pečner, Goč z Važca) a 8 partií remizoval (z hráčmi z Lúčok Filip Vrzgula, Karol Močáry a Mikuláš Hajas). V B. turnaji zvíťazil Milan Močáry, druhé miesto získal vdp. Kornel Brtko a tretie miesto obsadil Mikuláš Hajas. Víkendový turnaj o simultánku zorganizovali a sponzorovali MNV Lúčky - vtedajší predseda Michal Murín st.a Kúpele Lúčky - riaditeľ Jozef Mako. Riaditeľom oboch podujatí bol Ing. Metód Močáry, ktorému pomáhal p. Michal Murín st. - predseda TJ, Augustín Bursa - tajomník TJ, Ján Dorník - predseda šachového oddielu a nadšenci šachovej hry Emanuel Zachar, Ján Kosturík a Ondrej Salva. Všetkým menovaným ako aj ďalším patrí úprimná vďaka.

V roku 1980 začínajú hrať za TJ Lúčky rodáci z Lúčok, predtým úspešný hráč TJ BZVIL Ružomberok Ing. Metód Močáry, Ján Dorník st., Peter Tvrdoň a neskôr i Juraj Kučera. V roku 1982 postupuje posilnené družstvo do 1 .triedy Krajského preboru. V roku 1984 odohral na Lúčkach popredný československý reprezentant medzinárodný veľmajster Ľubomír Ftáčnik simultánku. Simultánky sa zúčastnilo 48 najlepších šachistov z okruhu Liptovský Mikuláš. Z Lúčanov na veľmajstrovstvách zvíťazili Ján Dorník a Rudolf Senko. V 80. rokoch nastupuje nová generácia Lúčanských šachistov a to Bernard Pažítka, Ivan Vrzgula, Ján Pecho, Ondrej Nika, František Vrzgula, Peter Kendera, Ján Maruškin, Ján Grieš, Eduard Hajas, Ján Matula, Miroslav Mesiar a ďalší. V roku 1993 - 1996 hrá družstvo s TJ Lúčky šachový oddiel dva roky II. Ligu. Je to najväčší úspech kolekt. športu v histórii športu na Lúčkach.Nasledujúce štyri roky hrával šachový oddiel III. ligu. V roku 2007 sa zúčastnil Ing. Metód Močáry Majstrovstiev sveta seniorov v šachu, ktoré sa konali v Rakúsku. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnilo 233 šachistov zo 41 štátov všetkých kontinentov. Z 11 možných bodov získal menovaný 6 bodov a obsadil 84. miesto na svete a stal sa historicky prvým rodákom z Lúčok, ktorý sa takéhoto svetového turnaja zúčastnil. Rok 2007 bol úspešný i pre TJ Lúčky – šachový oddiel. Koncom roka hral v Lúčkach aj prvý slovenský medzinárodný veľmajster šachovej hry Ing. Ján Plachetka, ktorý bol zároveň úspešný československý a slovenský reprezentant tejto hry na šachových olympiádach. Simultánku hral proti 17 šachistom z toho 13 krát vyhral a 4 krát remizoval. Z hráčov z Lúčok remizovali: Pavol Pecho, Ing. Ján Maruškin a Jozef Močáry. V 80-tich rokoch TJ úspešne reprezentovala aj naša jediná dorastenka Evka Brčíková, ktorá bola aj na Majstrovstvách Slovenska. Po simultánke sa odohral otvorený prebor Lúčok v bleskovej hre. Víťazom sa stal len 13 ročný, ale veľký talent, rodák z Lúčok, Jurko Druska s 8 bodmi. Prebor TJ Lúčky vyhral Peter Tvrdoň s 5,5 bodmi. Kategóriu neregistrovaných vyhral Vladimír Šimalčík - starosta z Liptovskej Teplej. V roku 2008 v budove OcÚ zasadal výkonný výbor ako najvyšší orgán Slovenského šachového zväzu. Za optimálne vytvorené podmienky pre toto zasadnutie bolo vyslovené poďakovanie starostovi obce. Upomienkové darčeky pri príležitosti 80. rokov a zásluhy za rozvoj šachu na Lúčkach prevzali Pavel Pecho a Augustín Vrzgula. Osobitný darček k 50. narodeninám a za veľké zásluhy na rozvoji šachu na Slovensku dostal aj Mgr. Karol Pekár, prezident Slovenského šachového zväzu. Do roku 2008 sa odohralo 29. ročníkov víkendového šachového turnaja družstiev a jednotlivcov. Počas histórie týchto turnajov sa zúčastnili aj poprední šachisti z celého Československa, ale i zahraničia. Riaditeľom všetkých ročníkov bol Ing. Metód Močáry v spolupráci s MNV a neskôr s OcÚ Lúčky, Kúpeľami Lúčky ako aj členmi šachového oddielu. Záverom: Z histórie šachového športu v Lúčkach boli spomenuté len tie najdôležitejšie podujatia. Za všetkých menovaných a nemenovaných, ktorí sa podieľali na úspechu a rozvoji tejto kráľovskej hry patri úprimné poďakovanie, najmä bývalému MNV Lúčky, Kúpeľom Lúčky, šachovému zväzu, sponzorom. Ing. Metód Močáry - od roku 1967 sa organizuje 43 rokov šach na Lúčkach - 1967-1980 hráč TJ BZVIL Ružomberok - odohral najmenej 350 turnajov - reprezentoval Československu republiku - 7 zápasov korešpondenčne - pravidelný účastník majstrovstiev Slovenska jednotlivcov a seniorov - reprezentant SR na Majstrovstvách sveta seniorov 2007 - účastník Medzinárodných a zahraničných turnajov Funkcie: - 1976-1986 predseda okresného šachového zväzu LM - 5 rokov v predsedníctve okresného výboru OV CSZTV - 5 rokov členom pléna Slovenského šachového zväzu (od roku 1980) - 10 rokov členom Krajského šachového zväzu - Od roku 1980 až doteraz predseda šachového oddielu Lúčky - 1983-1993 pokladník TJ Lúčky - 1984 tréner I. triedy, rozhodca I. triedy od roku 1995

Spolky a organizácie