Menu
Obec Lúčky
ObecLúčky

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - vodič, prevádzkar ČOV

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - vodič, prevádzkar ČOV

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

OBEC Lúčky ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:    vodič, prevádzkar ČOV

                                         Predpokladaný nástup od:     1.2.2019

                                         Kvalifikačné predpoklady:     stredoškolské vzdelanie s maturitou

 

 

Ďalšie požadované predpoklady:

 

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zodpovedný prístup k práci
 • pracovné skúsenosti ako vodič sú vítané
 • aktívne ovládanie PC
 • znalosť príslušných právnych predpisov
 • technické predpoklady a zručnosti na ovládanie zariadení v správe obce
 • ochota vzdelávania sa na úkony potrebné pre zamestnávateľa (ČOV, odpadové hospodárstvo, strojnícke zručnosti, tlakové zariadenia, hydraulické stroje a zariadenia a iné)
 • flexibilita pri plnení úloh
 • flexibilita v práci ( hotovosť, práce cez víkend, práce v poobedných respektíve nočných smenách)
 • vzdelanie v odbore Dopravná prevádzka vítané
 • zváračský kurz min. Z-M1
 • vodičské oprávnenie skupiny B, B1, C, C1, C1E, T, D1, D, D1E, DE

 

Zoznam požadovaných dokladov k prijímaciemu pohovoru:

 • žiadosť a profesijný životopis
 • doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • vlastná koncepcia práce pre požadovanú pracovnú pozíciu
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov

 

 

Žiadosť s požadovanými podkladmi  zasielajte poštou na adresu:

OBEC Lúčky, 034 82 Lúčky 141

resp. na mail: obeclucky@stonline.sk

 

v termíne do 06.01.2019 do 24:00 hod. 

 

Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne pohovoru.

Kontaktovať budeme len kandidátov,  ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.  

 

 

 

V obci sa uvoľnilo pracovné miesto z dôvodu:

1)  ukončenia jedného pracovného pomeru dohodou  

2)  odchodu jedného zamestnanca do dôchodku.

 

Tieto dva uvoľnené miesta sme skumulovali do jedného. 

 

Spolky a organizácie