Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Zápis do materskej školy

Od 16.04.2018 do 17.04.2018 sa uskutoční zápis detí do predškolského zariadenia na školský rok 2018/2019 na základe podania prihlášky.

Pri zápise dostane zákonný zástupca dieťaťa prihlášku, ktorú po vyplnení odovzdá riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Ostatné podmienky sa dohodnú s riaditeľkou materskej školy. Zápis bude prevádzaný denne od 10.00 do 16.00 hod. Podmienky zápisu: uprednostňujú sa deti, ktoré v nasledujúcom roku majú plniť povinnú školskú dochádzku. trojročné deti pred dvojročnými deti s odloženou školskou dochádzkou O prijatí alebo neprijatí dieťaťa budú rodičia upovedomení do 30 dní od podania prihlášky vyhlásením v miestnom rozhlase.

Spolky a organizácie