Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Zápis do materskej školy

Od 16.04.2018 do 17.04.2018 sa uskutoční zápis detí do predškolského zariadenia na školský rok 2018/2019 na základe podania prihlášky.

Pri zápise dostane zákonný zástupca dieťaťa prihlášku, ktorú po vyplnení odovzdá riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Ostatné podmienky sa dohodnú s riaditeľkou materskej školy. Zápis bude prevádzaný denne od 10.00 do 16.00 hod. Podmienky zápisu: uprednostňujú sa deti, ktoré v nasledujúcom roku majú plniť povinnú školskú dochádzku. trojročné deti pred dvojročnými deti s odloženou školskou dochádzkou O prijatí alebo neprijatí dieťaťa budú rodičia upovedomení do 30 dní od podania prihlášky vyhlásením v miestnom rozhlase.

Spolky a organizácie