Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 10. 2019

Kúpna zmluva

3/P/2019

40,00 EUR Štyridsať eur

Milan Gontkovský a Anna Gontkovská

Obec Lúčky

9. 10. 2019

Zmluva o dodávke elektriny

BCF ENERGY 88VP

podľa cenníka

BCF s.r.o.

Obec Lúčky

9. 10. 2019

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2019-10-02vs1

516,00 EUR Päťstošesťnásť eur

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

18. 9. 2019

Zmluva o dielo

MO402019

13 680,00 EUR Trinásťtisícšesťsto eur

Velcon spol. s r.o.

Obec Lúčky

18. 9. 2019

Kúpna zmluva

3/P/2019

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Vladislav Mišík

Obec Lúčky

16. 7. 2019

Kúpna zmluva

2/P/2019

365,00 EUR Tristošesťdesiatpäťeur

Ján Holička

Obec Lúčky

15. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

8/F/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Jednota dôchodcov na Slovensku

Obec Lúčky

1. 7. 2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci

bez čísla

650,00 EUR Šesťstopäťdesiateur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

1. 7. 2019

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

9106612483

bez sumy

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

5. 6. 2019

Zmluva o výpožičke KRHZ-ZA-304/2019

KRHZ-ZA-304/2019

114 000,00 EUR Stoštrnásťtisíc eur

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Lúčky

5. 6. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb;

Dodatok č.4

Neuvedené

RVC Senica s.r.o.

Obec Lúčky

5. 6. 2019

Poistná zmluva

2406950755

329,10 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Lúčky

5. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2019/06VMO020

800,00 EUR 800

Nadácia EPH

Obec Lúčky

20. 5. 2019

Kúpna zmluva

1/P/2019

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Silvester Svoboda

Obec Lúčky

6. 5. 2019

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Erika Frimmerová

Obec Lúčky

16. 4. 2019

Servisná zmluva

00315583/000/2019

68,00 EUR Šesťdesiaosem eur

INISOFT s.r.o.

Obec Lúčky

25. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

6/F/2019

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto eur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

22. 1. 2019

Dodávka vody z verejného vodovodu

Dodatok č.3

nula

Vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lúčky

16. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

5/F/2019

1 300,00 EUR Jedentisíctristoeur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

16. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

3/F/2019

17 000,00 EUR Sedemnásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

16. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

2/F/2019

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

16. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

1/F/2019

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou

Obec Lúčky

8. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

7/F/2019

4 725,00 EUR Štyritisícsedemstodvadsaťpäť eur

VHS umenie

Obec Lúčky

8. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

4/F/2019

1 100,00 EUR Jedentisíc eur

Folklórna skupina Lúčan

Obec Lúčky

7. 11. 2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1

1 100,00 EUR Jedentisícstoeur

MAREKS s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 76-100 z 394

Spolky a organizácie