Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

33/2022/OE/PD/2.34

3 500,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

23. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-514-04953

1 300,00 EUR Jedentisíctristoeur

Fond na podporu umenia

Obec Lúčky

23. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov

34/2022/OE/L/1.46

1 100,00 EUR Jedentisícjednostoeur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

23. 8. 2022

Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci programu "Program podpory lokálnych komunít"

298/2022

6 000,00 EUR Šesťtisíceur

Nadácia COOP Jednota

Obec Lúčky

22. 8. 2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/03227/001

nula eur

SOZA

Obec Lúčky

20. 7. 2022

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

255/2022

300,00 EUR Tristoeur

OZO, a.s.

Obec Lúčky

4. 7. 2022

Dodatok č.3/2022 k Zmluve

Dodatok č.3/2022

10 756,00 EUR Desaťtisícsedemstopäťdesiatšesť eur

Spišská katolícka charita

Obec Lúčky

16. 6. 2022

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

208/2022

200,00 EUR Dvestoeur

URBARIÁT PS Lúčky

Obec Lúčky

14. 6. 2022

Dodatok č.14 k Zmluve o dielo

Dodatok č.14

podľa platného cenníka

OZO, a.s.

Obec Lúčky

6. 6. 2022

Darovacia zmluva

200/2022

304,80 EUR Tristoštyrieur 80/100

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Lúčky

6. 6. 2022

Dodatok č.5 k zmluve zo dňa 18.06.2009 o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č.5

1 510,00 EUR Jedentisícpäťstodesať eur

RVC Senica s.r.o.

Obec Lúčky

2. 6. 2022

Zmluva o reklame

24/22/Rk/R

300,00 EUR Tristoeur

Vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lúčky

2. 6. 2022

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii

2022003

200,00 EUR Dvestoeur

RILINE s.r.o. Ružomberok

Obec Lúčky

1. 6. 2022

Zmluva o prenájme reklamného priestoru

1R/2022

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

KÚPELE LÚČKY , a.s.

Obec Lúčky

18. 5. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

171/2022

bez sumy

T-MAPY s.r.o.

Obec Lúčky

16. 5. 2022

Zmluva o dielo

16052022

35 349,29 EUR Tridsaťpäťtisíctristoštyridsaťdeväťeur 29centov

MMP stav s.r.o.

Obec Lúčky

6. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3220618

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúčky

3. 5. 2022

Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce

00401/2022-OV-0250031/22-00

1,22 EUR Jednoeuro 22/100

Slovenský pozemkový fond

Obec Lúčky

28. 4. 2022

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k dohode č.21/24/012/6

nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

8. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-441-01085

5 000,00 EUR Päťtisíceur

Fond na podporu umenia

Obec Lúčky

7. 4. 2022

Mandátna zmluva

bez čísla

2 600,00 EUR Dvetisicšesťstoeur

ArchUrb s.r.o.

Obec Lúčky

7. 4. 2022

Zmluva o dielo na spracovanie Zmien a doplnkov č.2 k ÚPN-O Lúčky

03/2022

3 600,00 EUR Tritisícšesťstoeur

Ing. arch. Katarína Konfálová - PRO ARCH

Obec Lúčky

30. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-512-02171

3 000,00 EUR Tritisíceur

Fond na podporu umenia

Obec Lúčky

28. 3. 2022

Mandátna zmluva

bez čísla

70,00 EUR Sedemsdesiat eur

Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult

Obec Lúčky

15. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

bez čísla

16,67 EUR Šesťnásť eur 67/100

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 529

Spolky a organizácie