Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Voľné pracovné miesto na pozíciu:odborný referent

OBEC Lúčky oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: odborný referenterb

Predpokladaný nástup od: 1.6.2016

Kvalifikačné predpoklady:   stredoškolské vzdelanie s maturitou

Ďalšie požadované predpoklady:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zodpovedný prístup k práci
 • prax v odbore vítaná
 • aktívne ovládanie PC
 • znalosť príslušných právnych predpisov a ekonomiky v oblasti samosprávy
 • skúsenosti s tvorbou legislatívy, orientácia v zákonoch o obecnom zriadení
 • príjemné vystupovanie a komunikácia s ľuďmi
 • príprava na realizácii projektov a grantov
 • ochota vzdelávania sa
 • flexibilita pri plnení úloh
 • vodičské oprávnenie skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov k prijímaciemu pohovoru:

 • profesijný životopis a žiadosť
 • potvrdenie o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • vlastné koncepcie práce pre požadovanú pracovnú pozíciu
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov

Žiadosť s požadovanými podkladmi  doručte osobne alebo poštou v termíne

do 30. 4. 2016 do 15.00 hod. na adresu: OBEC Lúčky, Lúčky 141, 034 82 Lúčky

Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne pohovoru.

Kontaktovať budeme len kandidátov,  ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného z uchádzačov.  

 

Branislav Hrbček

starosta obce

V Lúčkach, 19. apríla 2016

Spolky a organizácie