Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Aktivity a činnosti

V súčasnosti plníme projekty:

 • Škôlka škôlke / environmentálny projekt, aby deti spoznávali svet tak, ako ich to baví.
 • Detská tvorivosť,aktivity
 • Nezabúdaj na svoje korene / regionálny projekt/,
 • Poslúchaj ma rúčka, očko, uško i jazýček( logopédia a grafomotorika, čítanie s porozumením).

V našej materskej škole popoludní dopĺňame vzdelávanie v rámci záujmových krúžkov a to tanečný, výtvarný, anglický v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou a Centrom voľného času.


Z našich školských a mimoškolských činností: 

Školské:

aktivity

 • stretnutie s príslušníkom polície
 • preteky, jazda na bicykli
 • Mikuláš
 • koledovanie po dedine
 • vozenie na saniach
 • návšteva prvákov v základnej škole
 • zápis detí do 1. ročníka
 • Lúčanskí muzikanti
 • detský karneval
 • Deň matiek
 • MDD, športový deň
 • diviačia obora
 • exkurzia v Liptovskom múzeu v Ružomberku
 • turistická prechádzka do Kalamenskej doliny
 • školský výlet Čierny Balog
 • rozlúčka s predškolákmi, opekačka ku dňu otcov, slávnostné ukončenie školského roka

Mimoškolské:

 • vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 • akadémia „Choč pre nás a my pre Choč“
 • živý Betlehem
 • Deň matiek v obci
 • Spevácka súťaž Minislávik
 • divadelné predstavenie „Gašparko a čarovný kvietok“
 • Prednáška pre rodičov: Psychologický vývin detí – Dr. František Žák,CSc.

Spolky a organizácie