Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Environmentálny projekt "Škôlka v škôlke"

Aj samotný emblém našej Materskej školy v Lúčkach (deti, prameň, vrcholy Choča, strom)​ poukazuje na to, ako úzko sme spätí s prírodou, ktorá obklopujškolkae našu obec a materskú školu. Deti už od útleho veku učíme prírodu poznávať, obdivovať a starať sa o ňu. Snažíme sa o to pomocou rôznych aktivít, hier, piesní a tancov.

Minulý rok v októbri vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia celoslovenskú súťaž o najlepší environmentálny projekt. Na podnet mamičky jedného dieťaťa (Ing. Petry Mihokovej) sme sa do súťaže zapojili aj my. Ing. Mihoková vypracovala projekt s názvom "Škôlka v škôlke", ktorý v kategórii materských škôl v rámci Slovenska získal prvé miesto, čo nás veľmi potešilo a zároveň motivovalo do ďalšej práce. 

Zámer projektu: 

  • rozvíjať v deťoch environmentálne cítenie, 
  • podpora environmentálnej výchovy a zodpovednosti za svoje správanie voči prírode. 

Hlavný cieľ projektu: 

  • cez zmyslové vnímanie a praktické ukážky v prírode naučiť deti, aký veľký význam má STROM v ich živote. 

Projekt obsahuje rôzne druhy aktivít, jedny sú bežne zahrnuté vo výtvarnej, dramatickej či hudobnej zložke výchovy a sú prevádzkované počas celého školského roku, iné sú špeciálne zamerané na tému projektu - STROM - v podobe besedy s odborníkmi, premietania diapozitívov, návštevy fotografickej výstavy, exkurzie v lesnej škôlke, karnevalu na tému "Kto žije v lese" a mnohé iné. Na konci školského roku chceme spolu s rodičmi detí vysadiť sadenice malých stromčekov na rúbaniská v našej doline. Projekt ukončíme malou výstavou výtvarných prác detí a kultúrnym programom v rámci Dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom. 
Celý projekt si môžete prečítať na www.sazp.sk v časti PROENVIRO.

Spolky a organizácie