Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Divadlo

Ochotnícka divadelná činnosť v Lúčkach sa začala krátko po vzniku Československej republikyv roku 1918. Divadelné predstavenia bývali v sále „U Trnkalov“ alebo v kúpeľnom parku. Ochotníci so svojimi hrami vystupovali najčastejšie počas Vianoc a Veľkej noci, ale aj inokedy. 

Prvé divadelné predstavenia boli naštudované začiatkom dvadsiatych rokov v réžii učiteľaJozefa Bajačeka a miestneho kňaza Andreja Scheffera. Spomedzi množstva hier najviac pozornosti vzbudili Jánošík, Strídža spod hája, Rozmarín, Drotár, Inkognito a iné. 

Na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov naštudovali Ján Laššák a Michal Brčík hry rôznej úrovne a náročnosti: Čertov mlyn, Márnotratný syn, Žltý žrebec, Truc na truc, Dobrodružstvo pri obžinkoch, Hájnikova žena, Čaj u pána senátora, Náš pán minister. 

V polovici tridsiatych rokov sa na čelo ochotníckeho divadelníctva v Lúčkach postavil ako režisér a herec Dominik Ševc. S ochotníkmi naštudoval Bačovu ženu, Kocúrkovo, Ferda šéfom, Ferda detektívom, Preč od žien, Dvojník pána baróna, Hrob lásky a veľa iných, divácky veľmi úspešných hier. 
Ako ochotnícki herci v medzivojnovom období upútali pozornosť nasledovní Lúčania: Cyril Hrbček, Rudolf Hrbček, Gejza Šavrnoch, Vojtech Zachar, Jozef Jandura, Irena Šavrnochová, Margita Jandurová, Margita Cengelová, Alžbeta Kantíková, Irena Valášková a mnohí ďalší. Veľké uznanie si zaslúži činnosť Antona Vrzgulu, ktorý svojpomocne zabezpečoval pre jednotlivé predstavenia kulisy. 

Po oslobodení v roku 1945 otvoril prvú divadelnú sezónu v obci Dominik Ševc veselohrouPánik. Popri ňom mal veľký podiel na rozvíjaní ochotníckeho divadla v Lúčkach až do polovice päťdesiatych rokov učiteľ miestnej školy Florián Remenár. Niekoľko divadelných hier naštudovali Ladislav Mikeska a Mária Hollá. 
V pamäti účinkujúcich, ale najmä divákov zostali predstavenia hier Drotár, Marína Havranová, Otec, Statky – zmätky, Kozie mlieko, Nový život, ale aj Kubo, Kamenný chodníček, Pytliakova chovanica a mnohé iné. 

V druhej polovici päťdesiatych rokov sa ďalšou osobnosťou stal František Salák, ktorý režíroval aj hral. Koncom šesťdesiatych rokov sa ochotníci predstavili ešte hrami: Moja teta – tvoja teta, Nohavice, Veľké ryby, Juvelír, Verona, Revízor, ktoré striedavo režírovali Dominik Ševc, František Salák a vtedajší pán farár v Lúčkach Kornel Brtko. 

K staršej generácii lúčanských ochotníkov medzivojnového obdobia pribudli ďalší nadšenci: Daniel Ševc, Ignác Ševc, Metod Jandura, Metod Zachar, Michal Hrbček, Karol Vorek, František Salák, Ľudovít Vrzgula, Karol Plávka, Ľudovít Mucha, Gita Salvová, Ján Ševc, Mária Ševcová, Želmíra Maťaťová, Zdeno Šavrnoch, Vilma Flašíková, Gita Hrbčeková, Jaroslav Halička, Alžbeta Haličková, Mária Kunová, Vilma Šimúnová, Anna Vajdová, Rozália Salvová, Mária Hricová a mnoho ďalších.

Článok spracovala Ing. Petra Mihoková

Spolky a organizácie