Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Projekt „Detské ihrisko Janka Hraška“

V marci 2008 sa Materská škola v Lúčkach (MŠ) zapojila do Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP, aby sa uchádzala o financie 30 000,- Sk na obnovenie a skrášlenie areálu MŠ. Do grantového programu sa MŠ mohla zapojiť vďaka podpore jedného z rodičov, ktorý v SPP pracuje – Ing. Petrovi Vrzgulovi.

V máji bol Ing. Peter Vrzgula veľmi potešený, keď mu prišiel list, že projekt pre našu MŠ bol vybraný a bude podporený sumou 29 500,- Sk. 

Zámerom projektu bola revitalizácia detského ihriska pre najmenšie deti v areáli MŠ. Areál MŠ je verejnosti plne prístupný, takže okrem detí v MŠ je stále využívaný deťmi z celej obce. Nakoľko sa v našej obci nachádzajú aj známe kúpele, ktoré sa v posledných rokoch preorientovali na poskytovanie komplexných služieb pre celé rodiny, ihrisko môže slúžiť aj pre deti kúpeľných hostí, ako aj pre deti všetkých návštevníkov a turistov prichádzajúcich do Chočských vrchov.

Výsledky projektu: 

  • vyčistený areál MŠ 
  • pestrofarebnými farbami natreté kovové preliezačky 
  • vymenený piesok v obidvoch pieskoviskách (rozmery jedného pieskoviska:5x5m) 
  • osadená drevená veža so šmýkačkou vedúcou do jedného pieskoviska, okolo ktorého je drevený plôtik 
  • vybudovaný drevený plôtik okolo jedného pieskoviska 
  • zhotovené a osadené drevené prvky: 5ks kladiny a 1ks pyramída

Projekt „Detské ihrisko Janka Hraška“ sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP. Chceme sa teda v prvom rade poďakovať Nadácii SPP, že svojimi financiami podporila naše deti, aby mali krajší priestor na hranie. Tiež ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si napriek vyťaženosti našli aspoň chvíľu čas a prišli pomôcť. Ten čas venovali len a len svojim deťom... 

Drevo na výrobu kladín a pyramídy nám poskytol Urbariát – ďakujeme aj im. Zvyšné drevo chceme v budúcom roku použiť na výrobu ďalších hracích prvkov. Milí rodičia, čakáme na Vaše nápady a iniciatívu – Vaše deti budú mať v areáli MŠ len to, čo im sami vytvoríte... Stačí len prísť.

Spolky a organizácie