Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 12. 2020

12/2020

Objednávka stravných lístkov

1 120,00 EUR Jedentisícjednostodvadsať eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

3. 11. 2020

11/2020

Objednávka stravných lístkov

1 136,00 EUR Jedentisícstotridsaťšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

2. 10. 2020

10/2020

Objednávka stravných lístkov

1 236,00 EUR Jedentisícdvestotridsaťšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

4. 9. 2020

9/2020

Objednávka stravných lístkov

1 136,00 EUR Jedentisícstotridsaťšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

3. 8. 2020

8/2020

Objednávka stravných lístkov

1 244,00 EUR Jedentisícdvestoštyridsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

2. 7. 2020

7/2020

Objednávka stravných lístkov

1 360,00 EUR Jedentisíctristošesťdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

3. 6. 2020

6/2020

Objednávka stravných lístkov

1 324,00 EUR Jedentisíctristodvadsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

5. 5. 2020

5/2020

Objednávka stravných lístkov

1 120,00 EUR Jedentisícstodvadsať eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

6. 4. 2020

4/2020

Objednávka stravných lístkov

1 320,00 EUR Jedentisíctristodvadsať eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

3. 3. 2020

3/2020

Objednávka stravných lístkov

1 284,00 EUR Jedentisícdvestoosemdesiatštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

4. 2. 2020

2/2020

Objednávka stravných lístkov

1 180,00 EUR Jedentisícstoosemdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

7. 1. 2020

1/2020

Objednávka stravných lístkov

1 360,00 EUR Jedentisíctristošesťdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

3. 12. 2019

12/2019

Objednávka stravných lístkov

1 196,00 EUR Jedentisícstodeväťdesiatšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

5. 11. 2019

11/2019

Objednávka stravných lístkov

1 332,00 EUR Jedentisíctristotridsaťdva eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

2. 10. 2019

10/2019

Objednávka stravných lístkov

1 664,00 EUR Jedentisícšesťstošesťdesiatštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

3. 9. 2019

09/2019

Objednávka stravných lístkov

1 544,00 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

2. 8. 2019

08/2019

Objednávka stravných lístkov

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

2. 7. 2019

07/2019

Objednávka stravných lístkov 07/2019

1 397,20 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatsedem eur 20/100

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

4. 6. 2019

06/2019

Objednávka stravných lístkov 06/2019

1 188,00 EUR Jedentisíc jednostoosemdesiatosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

3. 5. 2019

05/2019

Objednávka stravných lístkov

1 368,00 EUR Jedentisíctristošesťdesiatosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

3. 4. 2019

04/2019

Objednávka stravných lístkov

936,00 EUR Deväťstotridsaťšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

5. 3. 2019

03/2019/02

Objednávka stravných lístkov

324,00 EUR Tristodvadsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

4. 3. 2019

03/2019

Objednávka stravných lístkov

1 296,00 EUR Jedentisícdvestodeväťdesiatšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

4. 2. 2019

02/2019

Objednávka stravných lístkov

1 008,00 EUR Jedentisícosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

7. 1. 2019

01/2019

Objednávka stravných lístkov

1 044,00 EUR Jedentisícštyridsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 207

Spolky a organizácie