Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Cirkevný spevácky zbor v Lúčkach

V septembri v r. 1998 sa začal formovať v našej obci nový cirkevný spevácky zbor, ktorý chcel nadviazať na dlhoročnú tradíciu v obci. Pôvodne bolo úsilie priamo udržať zoskupenie členov, ktorí v zbore spievali ešte pod vedením vdp.

V septembri v r. 1998 sa začal formovať v našej obci nový cirkevný spevácky zbor, ktorý chcel nadviazať na dlhoročnú tradíciu v obci. Pôvodne bolo úsilie priamo udržať zoskupenie členov, ktorí v zbore spievali ešte pod vedením vdp. Kornela Brtku, a postupne zapojiť aj mladšiu generáciu. Tento spôsob sa však v prvej fáze neosvedčil a bolo nevyhnutné založiť nový spevokol. Začiatky boli náročné a obmedzené repertoárom, keďže záujem o spev v zbore nebol komplexný, a vznikol „len“ ženský zbor. V tejto zostave zbor účinkoval na svadbách a cirkevných obradoch v obci. V krátkom čase sa však do zboru pridali aj muži, ktorí cítili potrebu, aby tradícia miešaného zboru v Lúčkach naďalej pokračovala. 
Okrem Lúčanskej farnosti zbor účinkoval aj v iných farnostiach a to nielen na Liptove, ale aj na Orave. Zbor svojim spevom ozdobil neraz nielen odpustové slávnosti, ale aj svadby a iné sviatočné obrady. Pri príležitosti Prehliadky cirkevných spevokolov, ktorá sa v Lúčkach uskutočnila v roku 2002, zbor dôstojne reprezentoval cirkevnú zborovú tradíciu v obci. 
Repertoár zboru tvoria prevažne sakrálne skladby či už s vianočnou a  veľkonočnou tematikou, ale aj mariánske a rôzne iné. Zbor sa neraz popasoval aj s  náročnejšími skladbami od skladateľov akými sú: Bruckner, Gounod, M. Sch. Trnavský, ako aj ďalší.
Zbor tradične účinkuje na odpustovej slávnosti, na Vianoce a Veľkú noc, na sviatok Sv.Cyrila a Metoda a každoročne je poľovníkmi pozvaný spievať na sviatok Sv. Huberta, ako aj na sobášoch a jubileách.
V súčasnej dobe má zbor 21 aktívnych členov. Umeleckým vedúcim a dirigentom je Mgr. art. Robert Tišťan. Asistentami donedávna boli Mgr. art. Martina Furielová a Mgr. Jozef Duda. Dnešnou asistentkou je Ing. Petra Mihoková. Na organe zbor sprevádzajú Marek Hrbček a Igor Vrzgula. Zaujímavosťou v zbore je vekový rozdiel členov. Najmladšia speváčka má 18 a najstarší 76 rokov. Ani takáto veková hranica však nenarúša umeleckú úroveň speváckeho zboru a spoločenského kolektívneho ducha zboru, ktorý sa každoročne stretáva aj na guláš partii v lete, kde sa okrem spevu zabaví aj futbalom medzi ženami a mužmi a vo vianočnom období pri tradičnej kapustnici. V tomto roku zbor oslavuje svoje desiate narodeniny a každého jediným prianím je, aby táto tradícia pokračovala čo najdlhšie.

Článok spracoval Mgr. art. Robert Tišťan

Dátum vloženia: 17. 9. 2015 22:31
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2015 22:34

Spolky a organizácie