Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Národná prírodná rezervácia Choč

Na tomto mieste chceme ešte spomenúť aj Národnú prírodnú rezerváciu Choč (NPR Choč), pretože obec Lúčky sa nachádza na rozhraní Liptovskej kotliny a Chočských vrchov. Samotný kopec Choč (1608 m n.m.) vytvára nad našou obcou nádhernú kulisu, týči sa ako náš ochranca - kamenný rytier.

 

Na tomto mieste chceme ešte spomenúť aj Národnú prírodnú rezerváciu Choč (NPR Choč), pretože obec Lúčky sa nachádza na rozhraní Liptovskej kotliny a Chočských vrchov. Samotný kopec Choč (1608 m n.m.) vytvára nad našou obcou nádhernú kulisu, týči sa ako náš ochranca - kamenný rytier. 
NPR Choč predstavuje vrcholovú dominantu Chočských vrchov, ktoré na východe tvoria prirodzené pokračovanie Západných Tatier a na západe kontinuálne nadväzujú na Malú Fatru. Chočské vrchy s nadmorskou výškou 449 - 1608 m n.m. tvoria úzky nesúvislý horský chrbát bez kryštalického jadra rozčlenený hlbokými dolinami vodných tokov. 

Do celoeurópskej siete chránených území NATURA 2000 sa Slovensko zapojilo vytvorením a schválením Národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (podľa smernice EÚ o biotopoch) a Národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území (podľa smernice EÚ o vtákoch). Medzi 382 lokalít na Slovensku, ktoré sú právom hrdé na označenie územie európskeho významu, patrí aj NPR Choč. 
NPR Choč o rozlohe 1428,05 ha bola vyhlásená v roku 1982 ako územie s osobitnými geologickými, geomorfologickými, botanickými, zoologickými a krajinárskymi hodnotami na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Územie NPR Choč zasahuje do okresov Ružomberok a Dolný Kubín, pričom patrí do pôsobnosti Štátnej ochrany prírody - Správa TANAP. Do rezervácie sú zahrnuté komplexy vrcholov Veľký Choč (1608 m), Malý Choč(1464 m), Zadný Choč (1279 m), Predný Choč (1248 m), Sokol (1134 m) a Soliská (1106 m). 

Územie je budované chočským príkrovom, ktorého meno bolo stanovené práve podľa tejto klasickej lokality. Ostro rezaný bralnatý reliéf (skalné steny a stupne) na vápencoch a dolomitoch chočského príkrovu sa strieda s hladšie modelovanými dolinami križnianského príkrovu. Nájdeme tu aj krasové formy v podobe škrapov (napr. na Poľanách) alebo polokrasových dier. Tento ostrý kontrast morfológie spôsobil, že vrcholy sú významnými krajinnými dominantami, čo poteší srdce každého turistu a milovníka nádherných výhľadov. Ak vyjde dobré počasie, máte jedinečnú príležitosť poprechádzať sa očami po hrebeni Západných a Nízkych Tatier (a časti Vysokých Tatier), ako aj spočítať vrcholy Veľkej a Malej Fatry.

 

 

Dátum vloženia: 20. 9. 2015 18:12
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 9. 2015 18:15

Spolky a organizácie