Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 4. 2018

Mandátna zmluva

bez čísla

60,00 EUR Šesťdesiateur

TENDERnet s.r.o.

Obec Lúčky

16. 4. 2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

nula

MUDr. Ján Preisler a MUDr. Mária Preislerová

Obec Lúčky

16. 4. 2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

nula

Magdalena Golembiovská

Obec Lúčky

12. 4. 2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Ing. Ján Mrva a PaedDr. Anna Mrvová

Obec Lúčky

11. 4. 2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

Nula

MUDr. Ján Chvostek

Obec Lúčky

11. 4. 2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

Nula

Igor Mišík

Obec Lúčky

10. 4. 2018

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu

02

Nula

SPP a.s.

Obec Lúčky

9. 4. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

560,00 EUR Päťstošesťdesiateur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

27. 3. 2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Mária Pašovičová

Obec Lúčky

22. 3. 2018

Zmluva o dielo

bez čísla

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Filip Buzák

Obec Lúčky

22. 3. 2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov

Dodatok č.2

Neuvedené

Tibor Baďo, 034 82 Lúčky 30

Obec Lúčky

21. 3. 2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

bez čísla

127,11 EUR Jednostodvadsaťsedem eur jedenásť centov

Slovenská pošta, a.s.

Obec Lúčky

21. 3. 2018

Nájomná zmluva

bez čísla

10,00 EUR Desaťeur

Kristián Zachar a Zuzana Zacharová

Obec Lúčky

21. 3. 2018

Nájomná zmluva

bez čísla

10,00 EUR Desaťeur

Martina Fliegová a Juraj Debnárik

Obec Lúčky

21. 3. 2018

Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov

Dodatok č.1

155,00 EUR Jednostopäťdesiatpäť eur

Tibor Baďo, 034 82 Lúčky 30

Obec Lúčky

21. 3. 2018

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č.1

Neuvedené

Alena Ošková

Obec Lúčky

21. 3. 2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

05/N/2016

72,72 EUR Sedemdesiatdva eur sedemdesiatdva centov

Alena Ošková

Obec Lúčky

21. 3. 2018

Kúpna zmluva

7/P/2018

39,00 EUR Tridsaťdeväť eur

Vladimír Graňák

Obec Lúčky

14. 3. 2018

Kúpna zmluva

bez čísla

11 134,00 EUR Jedenásťtisícjednostotridsaťštyrieur

Autocentrum AAA AUTO a.s.

Obec Lúčky

13. 3. 2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Magdalena Golembiovská

Obec Lúčky

9. 3. 2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

MUDr. Ján Preisler a MUDr. Mária Preislerová

Obec Lúčky

9. 3. 2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Igor Mišík

Obec Lúčky

9. 3. 2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

MUDr. Ján Chvostek

Obec Lúčky

1. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

250,00 EUR Dvestopäťdesiateur

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok, Vrícko

Obec Lúčky

1. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Centrum voľného času Elán, Ružomberok

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 126-150 z 393

Spolky a organizácie