Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní služieb

bez čísla

540,00 EUR Päťstoštyridsať eur

Target services, s.r.o.

Obec Lúčky

8. 10. 2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

14. 9. 2018

Zmluva o dielo

05/D/2018

8 112,93 EUR Osemtisícjednostodvanásť eur a deväťdesiattri centov

MAREKS s.r.o.

Obec Lúčky

31. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov

1/2018

7 500,00 EUR Sedemtisícpäťsto eur

REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Lúčky

22. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

66/POD-508/18

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúčky

15. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

V3/2018/L/13

2 005,00 EUR Dvetisícpäť eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

15. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

146/L/OK-2018

800,00 EUR Osemsto uer

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

14. 8. 2018

Zmluva o dielo

bez čísla

39 481,12 EUR Tridsaťdeväťtisícštyristoosemdesiatjeden eur a dvanásť centov

RILINE, s.ro., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok

Obec Lúčky

23. 7. 2018

Darovacia zmluva

bez čísla

100,00 EUR Jednosto eur

Obec Liptovské Sliače

Obec Lúčky

2. 7. 2018

Zmluva o uverejnení inzercie

QUO-48622-G7Y7/0

60,00 EUR Šesťdesiat eur

MEDIATEL spol.s.r.o.

Obec Lúčky

2. 7. 2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/N/2018

220,08 EUR Dvestodvadsať eur osem centov

Nosko Health Prevention, s.r.o.

Obec Lúčky

18. 6. 2018

Darovacia zmluva

bez čísla

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

Obec Lúčky

8. 6. 2018

Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 18.06.2009 o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č.3

930,00 EUR Deväťstotridsať eur

RVC Senica s.r.o.

Obec Lúčky

31. 5. 2018

Zmluva o dielo

04/D/2018

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

ĽUPČIANKA, s.r.o.

Obec Lúčky

30. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

38 924

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúčky

29. 5. 2018

Zmluva o dielo

02/D/2018

948,00 EUR Deväťstoštyridsaťosem eur

Gustáv varga - ZÁHRADNÍCTVO

Obec Lúčky

29. 5. 2018

Zmluva o dielo

03/D/2018

3 000,00 EUR Tritisíc eur

IMKAR, s.r.o.

Obec Lúčky

25. 5. 2018

Zmluva o dielo

3/2018

14 881,44 EUR Štrnásťtisícosemstoosemdesiatjeden eur Štyristoštyridsaťštyri eur

MIWA, s.r.o.

Obec Lúčky

24. 5. 2018

Zmluva o balíčku GDPR a certifikáte SSL

bez čísla

430,00 EUR Styristotridsať eur

Galileo Corporation s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

23. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

4/F/2018

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto eur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

23. 5. 2018

Servisná zmluva

bez čísla

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Obec Lúčky

NCH SLOVAKIA s.r.o.

11. 5. 2018

Dodatok

Dodatok č.1

nula

Mária Pašovičová

Obec Lúčky

2. 5. 2018

Zmluva o dielo

2/2018

7 405,43 EUR Sedemtisícštyristopäť eur a štyridsaťtri centov

GIGAbit, s.r.o., Ružomberok

Obec Lúčky

2. 5. 2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

Vladimír Graňák

Obec Lúčky

30. 4. 2018

Zmluva o dielo

4/2018

5 039,89 EUR Päťtisíctridsaťdeväť eur a osemdesiatdeväť centov

Triton SECURITY, s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 101-125 z 394

Spolky a organizácie