Menu
Obec Lúčky
obecLúčky

Detail zmluvy 1/2023

Číslo zmluvy:
1/2023
Názov:
Zmluva o bezodplatnom nájme pozemku
Predmet zmluvy:
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v 1/1 k celku, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Lúčky, obec Lúčky, okres Ružomberok, zapísanej v katastri nehnuteľností Okresného úradu Ružomberok, katastrálneho odboru, na LV č. 2065 ako: • pozemok parc. reg. „E“, evidovanej na kat. mape pod parc. č. 708, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 27 m2 (ďalej len ako „pozemok“ alebo „predmet nájmu“)
Cena:
Neuvedené
1. Zmluvná strana:
Obec Lúčky
IČO:
00315583
DIČ:
2020589681
Adresa:
034 82 Lúčky 141
2. Zmluvná strana:
Ladislav Šavrnoch
Adresa:
034 82 Lúčky 278
Meno podpisujúcej osoby:
Branislav Hrbček
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta obce
Dátum zverejnenia:
4. 10. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
5. 10. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
3. 10. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
nájomná zmluva Šavrnoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,13 kB

Spolky a organizácie