Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.03.2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

MUDr. Ján Chvostek

Obec Lúčky

01.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

250,00 EUR Dvestopäťdesiateur

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok, Vrícko

Obec Lúčky

01.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Centrum voľného času Elán, Ružomberok

Obec Lúčky

01.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

792,00 EUR Sedemstodeväťdesiatdvaeur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

28.02.2018

Zmluva o dielo "Projekt Town Twinning"

12/2018

1,00 EUR Jednoeuro

VF Projekt & Marketing s.r.o.

Obec Lúčky

16.02.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov

Dodatok č.1

bez sumy

Kúpele Lúčky , a.s.

Obec Lúčky

08.02.2018

Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE uzavretej podľa § 588 a nasl. Obč. zákonníka

Dodatok č.1

471,00 EUR Štyristosedemdesiatjeden eur

Mgr. Milan Medla a Margita Medlová

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

7/F/2018

3 980,00 EUR Tritisícdeväťstoosemdesiat eur

VHS umenie

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

6/F/2018

1 100,00 EUR Jedentisícsto eur

Folklórna skupina Lúčan

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

5/F/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

3/F/2018

17 000,00 EUR Sedemnásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

2/F/2018

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

1/F/2018

2 050,00 EUR Dvetisícpäťdesiat eur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

20.12.2017

Kúpna zmluva

bez čísla

471,00 EUR Štyristosedemdesiatjeden eur

Mgr. Milan Medla a Margita Medlová

Obec Lúčky

01.12.2017

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Bez čísla

Neuvedené

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

01.12.2017

Nájomná zmluva

02/N/2017

10,00 EUR Desať eur

Maya Pozemská

Obec Lúčky

01.12.2017

Nájomná zmluva

01/N/2017

10,00 EUR Desať eur

Michal Páter

Obec Lúčky

08.11.2017

Darovacia zmluva

bez čísla

200,00 EUR Dvestoeur

Občianske združenie Šarm

Obec Lúčky

18.10.2017

Dohoda o prevode práv a povinností

Bez čísla

Neuvedené

EUROFORMES Group s.r.o.

Obec Lúčky

22.09.2017

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku

68/POD-40/17

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

8/F/2016

500,00 EUR Päťstoeur

Folklórna skupina Lúčan

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

7/F/2016

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

6/F/2016

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Jednota dôchodcov na Slovensku

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

5/F/2016

300,00 EUR Tristoeur

Dobrovoľný hasičský zbor, Lúčky

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

4/F/2016

2 800,00 EUR Dvetisícosemstoeur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: