Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.09.2020

9/2020

Objednávka stravných lístkov

1 136,00 EUR Jedentisícstotridsaťšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.08.2020

8/2020

Objednávka stravných lístkov

1 244,00 EUR Jedentisícdvestoštyridsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

02.07.2020

7/2020

Objednávka stravných lístkov

1 360,00 EUR Jedentisíctristošesťdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.06.2020

6/2020

Objednávka stravných lístkov

1 324,00 EUR Jedentisíctristodvadsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

05.05.2020

5/2020

Objednávka stravných lístkov

1 120,00 EUR Jedentisícstodvadsať eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

06.04.2020

4/2020

Objednávka stravných lístkov

1 320,00 EUR Jedentisíctristodvadsať eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.03.2020

3/2020

Objednávka stravných lístkov

1 284,00 EUR Jedentisícdvestoosemdesiatštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.02.2020

2/2020

Objednávka stravných lístkov

1 180,00 EUR Jedentisícstoosemdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

07.01.2020

1/2020

Objednávka stravných lístkov

1 360,00 EUR Jedentisíctristošesťdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.12.2019

12/2019

Objednávka stravných lístkov

1 196,00 EUR Jedentisícstodeväťdesiatšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

05.11.2019

11/2019

Objednávka stravných lístkov

1 332,00 EUR Jedentisíctristotridsaťdva eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

02.10.2019

10/2019

Objednávka stravných lístkov

1 664,00 EUR Jedentisícšesťstošesťdesiatštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.09.2019

09/2019

Objednávka stravných lístkov

1 544,00 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

02.08.2019

08/2019

Objednávka stravných lístkov

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

02.07.2019

07/2019

Objednávka stravných lístkov 07/2019

1 397,20 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatsedem eur 20/100

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.06.2019

06/2019

Objednávka stravných lístkov 06/2019

1 188,00 EUR Jedentisíc jednostoosemdesiatosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.05.2019

05/2019

Objednávka stravných lístkov

1 368,00 EUR Jedentisíctristošesťdesiatosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.04.2019

04/2019

Objednávka stravných lístkov

936,00 EUR Deväťstotridsaťšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

05.03.2019

03/2019/02

Objednávka stravných lístkov

324,00 EUR Tristodvadsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.03.2019

03/2019

Objednávka stravných lístkov

1 296,00 EUR Jedentisícdvestodeväťdesiatšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.02.2019

02/2019

Objednávka stravných lístkov

1 008,00 EUR Jedentisícosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

07.01.2019

01/2019

Objednávka stravných lístkov

1 044,00 EUR Jedentisícštyridsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

06.12.2018

12/2018

Objednávka stravných lístkov

1 036,80 EUR Jedentisíctridsaťšesťeur osemdesiatcentov

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

05.11.2018

11/2018

Objednávka stravných lístkov

1 332,00 EUR Jedentisíctristotridsaťdva eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.10.2018

10/2018

Objednávka stravných lístkov

1 476,00 EUR Jedentisícštyristosedemdesiatšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: