Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.09.2019

09/2019

Objednávka stravných lístkov

1 544,00 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

02.08.2019

08/2019

Objednávka stravných lístkov

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

02.07.2019

07/2019

Objednávka stravných lístkov 07/2019

1 397,20 EUR Jedentisíctristodeväťdesiatsedem eur 20/100

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.06.2019

06/2019

Objednávka stravných lístkov 06/2019

1 188,00 EUR Jedentisíc jednostoosemdesiatosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.05.2019

05/2019

Objednávka stravných lístkov

1 368,00 EUR Jedentisíctristošesťdesiatosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.04.2019

04/2019

Objednávka stravných lístkov

936,00 EUR Deväťstotridsaťšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

05.03.2019

03/2019/02

Objednávka stravných lístkov

324,00 EUR Tristodvadsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.03.2019

03/2019

Objednávka stravných lístkov

1 296,00 EUR Jedentisícdvestodeväťdesiatšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.02.2019

02/2019

Objednávka stravných lístkov

1 008,00 EUR Jedentisícosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

07.01.2019

01/2019

Objednávka stravných lístkov

1 044,00 EUR Jedentisícštyridsaťštyri eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

06.12.2018

12/2018

Objednávka stravných lístkov

1 036,80 EUR Jedentisíctridsaťšesťeur osemdesiatcentov

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

05.11.2018

11/2018

Objednávka stravných lístkov

1 332,00 EUR Jedentisíctristotridsaťdva eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.10.2018

10/2018

Objednávka stravných lístkov

1 476,00 EUR Jedentisícštyristosedemdesiatšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.09.2018

09/2018

Objednávka stravných lístkov

1 368,00 EUR Jedentisíctristošesťdesiatosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.08.2018

08/2018

Objednávka stravných lístkov

1 728,00 EUR Jedentisícsedemstodvadsaťosem eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.07.2018

07/2018

Objednávka stravných lístkov

1 296,00 EUR Jedentisícdvestodeväťdesiatšesť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.06.2018

06/2018

Objednávka stravných lístkov

1 512,00 EUR Jedentisícpäťstodvanásť eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

04.05.2018

05/2018

Objednávka stravných lístkov 05/2018

1 193,50 EUR Jedentisícstodeväťdesiattri eur päťdesiat centov

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

05.04.2018

04/2018

Objednávka stravných lístkov

1 204,00 EUR Jedentisícdvestoštyrieur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

06.03.2018

03/2018

Objednávka stravných lístkov

1 330,00 EUR Jedentisíctristotridsať eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

05.02.2018

02/2018

Objednávka stravných lístkov

1 190,00 EUR Jedentisícstodeväťdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

03.01.2018

01/2018

Objednávka stravných lístkov 01/2018

980,00 EUR Deväťstoosemdesiat eur

Up Slovensko s.r.o.

Obec Lúčky

06.12.2017

122017

Objednávka stravných lístkov

910,00 EUR Deväťstodesať eur

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

03.11.2017

112017

Objednávka stravných lístkov

1 155,00 EUR Jedentisícstopäťdesiatpäť eur

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

03.10.2017

102017

Objednávka stravných lístkov

1 330,00 EUR Jedentisíctristo eur

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: