Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

3/F/2016

17 000,00 EUR Sedemnásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

2/F/2016

500,00 EUR Päťsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

1/F/2016

400,00 EUR Štyristo eur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

06.09.2017

Zmluva o poskytnutí podpory

121223 08U03

200 000,00 EUR Dvestotisíc eur

Environmentálny fond

Obec Lúčky

21.07.2017

Zmluva o dielo

03/D2017

157 011,60 EUR Jednostopäťdesiatsedemticíc jedenásť eur a šesťdesiat centov

Obec Lúčky

Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o.

27.06.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere

Dodatok č.7

Nula eur

Obec Lúčky

Prima banka Slovensko, a.s.

26.06.2017

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Na-145-2017

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Obec Lúčky

21.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37575

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Lúčky

19.06.2017

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere

Dodatok č.1

Nula eur

VÚB BANKA

Obec Lúčky

31.05.2017

Zmluva o preprave

Bez čísla

Neuvedené

OZO, a.s. Liptovský Mikuláš

Obec Lúčky

26.05.2017

Zmluva o dielo

114/2017

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

VF Projekt & Marketing s.r.o.

Obec Lúčky

24.05.2017

Zmluva o dielo

101/17/009

69 407,62 EUR Šesťdesiatdeväťtisícštyristosedem eur 62/100

CESTY SK s.r.o.

Obec Lúčky

23.05.2017

Zmluva o dielo

02/D/2017

3 432,70 EUR Tritisícštyristotridsaťdva eur 70/100

DP Obec Lúčky

Obec Lúčky

23.05.2017

Zmluva o dielo

01/D/2017

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťstvo eur

Rastislav Halička - RA umelecké kováčstvo, zámočníctvo

Obec Lúčky

10.05.2017

Licenčná zmluva

bez čísla

250,00 EUR Dvestopäťdesiateur

TENDERnet s.r.o.

Obec Lúčky

28.04.2017

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

bez čísla

Neuvedené

Obec Liptovské Sliače a Obec Liptovský Michal

Obec Lúčky

28.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2017/OŠaŠ/L/2.21

1 100,00 EUR Jedentisícsto eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

28.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

288/L/OK-2017

800,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

07.04.2017

Dodatok č.1 ku Kúpnopredajnej zmluve

Dodatok č.1

Nula

Tatiana a Roman Milanovci

Obec Lúčky

03.04.2017

Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov

2/2017

10 197,00 EUR Desaťtisícstodeväťdesiatsedem eur

REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Lúčky

29.03.2017

Kúpna zmluva

N 30/2017

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Erika Frimmerová

Obec Lúčky

20.03.2017

Zmluva o dielo

ED013/2017

4 104,00 EUR Štyritisícstoštyri eur

ENGOM s.r.o.

Obec Lúčky

10.03.2017

Kúpna zmluva

N 31/2017

46,00 EUR

Karol Sagan

Obec Lúčky

07.03.2017

Kúpnopredajná zmluva č.190/2016

Kúpnopredajná zmluva č.190/2016

198,90 EUR

Obec Lúčky

Tatiana a Roman Milanovci

28.02.2017

Dodatok k Zmluve č.01/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Dodatok č.2/2017

nula

Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: