Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2017

Zmluva o preprave

Bez čísla

Neuvedené

OZO, a.s. Liptovský Mikuláš

Obec Lúčky

26.05.2017

Zmluva o dielo

114/2017

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

VF Projekt & Marketing s.r.o.

Obec Lúčky

24.05.2017

Zmluva o dielo

101/17/009

69 407,62 EUR Šesťdesiatdeväťtisícštyristosedem eur 62/100

CESTY SK s.r.o.

Obec Lúčky

23.05.2017

Zmluva o dielo

02/D/2017

3 432,70 EUR Tritisícštyristotridsaťdva eur 70/100

DP Obec Lúčky

Obec Lúčky

23.05.2017

Zmluva o dielo

01/D/2017

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťstvo eur

Rastislav Halička - RA umelecké kováčstvo, zámočníctvo

Obec Lúčky

10.05.2017

Licenčná zmluva

bez čísla

250,00 EUR Dvestopäťdesiateur

TENDERnet s.r.o.

Obec Lúčky

28.04.2017

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

bez čísla

Neuvedené

Obec Liptovské Sliače a Obec Liptovský Michal

Obec Lúčky

28.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2017/OŠaŠ/L/2.21

1 100,00 EUR Jedentisícsto eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

28.04.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

288/L/OK-2017

800,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

07.04.2017

Dodatok č.1 ku Kúpnopredajnej zmluve

Dodatok č.1

Nula

Tatiana a Roman Milanovci

Obec Lúčky

03.04.2017

Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov

2/2017

10 197,00 EUR Desaťtisícstodeväťdesiatsedem eur

REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Lúčky

29.03.2017

Kúpna zmluva

N 30/2017

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Erika Frimmerová

Obec Lúčky

20.03.2017

Zmluva o dielo

ED013/2017

4 104,00 EUR Štyritisícstoštyri eur

ENGOM s.r.o.

Obec Lúčky

10.03.2017

Kúpna zmluva

N 31/2017

46,00 EUR

Karol Sagan

Obec Lúčky

07.03.2017

Kúpnopredajná zmluva č.190/2016

Kúpnopredajná zmluva č.190/2016

198,90 EUR

Obec Lúčky

Tatiana a Roman Milanovci

28.02.2017

Dodatok k Zmluve č.01/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Dodatok č.2/2017

nula

Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves

Obec Lúčky

30.01.2017

Zmluva o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme

Zmluva o spracovávaní osobných údajov v informačno

0,00 EUR

REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Lúčky

30.01.2017

Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri spostredkovaní predaja regionálnej zľavovej karty

Dodatok č.2

0,00 EUR

REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Lúčky

30.01.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri spostredkovaní predaja regionálnej zľavovej karty

Dodatok č.1

0,00 EUR

REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Lúčky

30.01.2017

Zmluva o spostredkovaní predaja regionálne zľavovej karty

Zmluva o spostredkovaní predaja regionálne zľavove

0,00 EUR

REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Lúčky

09.01.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 12/N/2016

Dodatok č.1

0,00 EUR

Richard Ševc

Obec Lúčky

09.01.2017

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o aktualizácii programov

642,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

30.12.2016

Zmluva o nájme bytu

01/N/2017

114,85 EUR

Obec Lúčky

Mgr. Iveta Demianová

30.12.2016

Zmluva o prenájme

Zmluva o prenájme

0,00 EUR

Igor Zachar, Lúčky 427

Obec Lúčky

07.12.2016

Dodatok č.9 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodnenie odpadov

Dodatok č.9

0,00 EUR

OZO, a.s.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: