Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.03.2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Magdalena Golembiovská

Obec Lúčky

09.03.2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

MUDr. Ján Preisler a MUDr. Mária Preislerová

Obec Lúčky

09.03.2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Igor Mišík

Obec Lúčky

09.03.2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

MUDr. Ján Chvostek

Obec Lúčky

01.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

250,00 EUR Dvestopäťdesiateur

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok, Vrícko

Obec Lúčky

01.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Centrum voľného času Elán, Ružomberok

Obec Lúčky

01.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

792,00 EUR Sedemstodeväťdesiatdvaeur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

28.02.2018

Zmluva o dielo "Projekt Town Twinning"

12/2018

1,00 EUR Jednoeuro

VF Projekt & Marketing s.r.o.

Obec Lúčky

16.02.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov

Dodatok č.1

bez sumy

Kúpele Lúčky , a.s.

Obec Lúčky

08.02.2018

Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE uzavretej podľa § 588 a nasl. Obč. zákonníka

Dodatok č.1

471,00 EUR Štyristosedemdesiatjeden eur

Mgr. Milan Medla a Margita Medlová

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

7/F/2018

3 980,00 EUR Tritisícdeväťstoosemdesiat eur

VHS umenie

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

6/F/2018

1 100,00 EUR Jedentisícsto eur

Folklórna skupina Lúčan

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

5/F/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

3/F/2018

17 000,00 EUR Sedemnásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

2/F/2018

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

1/F/2018

2 050,00 EUR Dvetisícpäťdesiat eur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

20.12.2017

Kúpna zmluva

bez čísla

471,00 EUR Štyristosedemdesiatjeden eur

Mgr. Milan Medla a Margita Medlová

Obec Lúčky

01.12.2017

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Bez čísla

Neuvedené

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

01.12.2017

Nájomná zmluva

02/N/2017

10,00 EUR Desať eur

Maya Pozemská

Obec Lúčky

01.12.2017

Nájomná zmluva

01/N/2017

10,00 EUR Desať eur

Michal Páter

Obec Lúčky

08.11.2017

Darovacia zmluva

bez čísla

200,00 EUR Dvestoeur

Občianske združenie Šarm

Obec Lúčky

18.10.2017

Dohoda o prevode práv a povinností

Bez čísla

Neuvedené

EUROFORMES Group s.r.o.

Obec Lúčky

22.09.2017

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku

68/POD-40/17

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

8/F/2016

500,00 EUR Päťstoeur

Folklórna skupina Lúčan

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

7/F/2016

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: