Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.01.2019

Dodávka vody z verejného vodovodu

Dodatok č.3

nula

Vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lúčky

16.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

5/F/2019

1 300,00 EUR Jedentisíctristoeur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

16.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

3/F/2019

17 000,00 EUR Sedemnásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

16.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

2/F/2019

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

16.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

1/F/2019

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou

Obec Lúčky

08.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

7/F/2019

4 725,00 EUR Štyritisícsedemstodvadsaťpäť eur

VHS umenie

Obec Lúčky

08.01.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2019

4/F/2019

1 100,00 EUR Jedentisíc eur

Folklórna skupina Lúčan

Obec Lúčky

07.11.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1

1 100,00 EUR Jedentisícstoeur

MAREKS s.r.o.

Obec Lúčky

22.10.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

bez čísla

540,00 EUR Päťstoštyridsať eur

Target services, s.r.o.

Obec Lúčky

08.10.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

14.09.2018

Zmluva o dielo

05/D/2018

8 112,93 EUR Osemtisícjednostodvanásť eur a deväťdesiattri centov

MAREKS s.r.o.

Obec Lúčky

31.08.2018

Zmluva o poskytnutí účelových finančných prostriedkov

1/2018

7 500,00 EUR Sedemtisícpäťsto eur

REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Lúčky

22.08.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

66/POD-508/18

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúčky

15.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

V3/2018/L/13

2 005,00 EUR Dvetisícpäť eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

15.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

146/L/OK-2018

800,00 EUR Osemsto uer

Žilinský samosprávny kraj

Obec Lúčky

14.08.2018

Zmluva o dielo

bez čísla

39 481,12 EUR Tridsaťdeväťtisícštyristoosemdesiatjeden eur a dvanásť centov

RILINE, s.ro., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok

Obec Lúčky

23.07.2018

Darovacia zmluva

bez čísla

100,00 EUR Jednosto eur

Obec Liptovské Sliače

Obec Lúčky

02.07.2018

Zmluva o uverejnení inzercie

QUO-48622-G7Y7/0

60,00 EUR Šesťdesiat eur

MEDIATEL spol.s.r.o.

Obec Lúčky

02.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/N/2018

220,08 EUR Dvestodvadsať eur osem centov

Nosko Health Prevention, s.r.o.

Obec Lúčky

18.06.2018

Darovacia zmluva

bez čísla

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.

Obec Lúčky

08.06.2018

Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 18.06.2009 o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č.3

930,00 EUR Deväťstotridsať eur

RVC Senica s.r.o.

Obec Lúčky

31.05.2018

Zmluva o dielo

04/D/2018

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

ĽUPČIANKA, s.r.o.

Obec Lúčky

30.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

38 924

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúčky

29.05.2018

Zmluva o dielo

02/D/2018

948,00 EUR Deväťstoštyridsaťosem eur

Gustáv varga - ZÁHRADNÍCTVO

Obec Lúčky

29.05.2018

Zmluva o dielo

03/D/2018

3 000,00 EUR Tritisíc eur

IMKAR, s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: