Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

38 924

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúčky

29.05.2018

Zmluva o dielo

02/D/2018

948,00 EUR Deväťstoštyridsaťosem eur

Gustáv varga - ZÁHRADNÍCTVO

Obec Lúčky

29.05.2018

Zmluva o dielo

03/D/2018

3 000,00 EUR Tritisíc eur

IMKAR, s.r.o.

Obec Lúčky

25.05.2018

Zmluva o dielo

3/2018

14 881,44 EUR Štrnásťtisícosemstoosemdesiatjeden eur Štyristoštyridsaťštyri eur

MIWA, s.r.o.

Obec Lúčky

24.05.2018

Zmluva o balíčku GDPR a certifikáte SSL

bez čísla

430,00 EUR Styristotridsať eur

Galileo Corporation s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

23.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2018

4/F/2018

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto eur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

23.05.2018

Servisná zmluva

bez čísla

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Obec Lúčky

NCH SLOVAKIA s.r.o.

11.05.2018

Dodatok

Dodatok č.1

nula

Mária Pašovičová

Obec Lúčky

02.05.2018

Zmluva o dielo

2/2018

7 405,43 EUR Sedemtisícštyristopäť eur a štyridsaťtri centov

GIGAbit, s.r.o., Ružomberok

Obec Lúčky

02.05.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

Vladimír Graňák

Obec Lúčky

30.04.2018

Zmluva o dielo

4/2018

5 039,89 EUR Päťtisíctridsaťdeväť eur a osemdesiatdeväť centov

Triton SECURITY, s.r.o.

Obec Lúčky

30.04.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-1-04-2018-SK

690,00 EUR Šesťstodeväťdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

26.04.2018

Mandátna zmluva

bez čísla

60,00 EUR Šesťdesiateur

TENDERnet s.r.o.

Obec Lúčky

16.04.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

nula

MUDr. Ján Preisler a MUDr. Mária Preislerová

Obec Lúčky

16.04.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

nula

Magdalena Golembiovská

Obec Lúčky

12.04.2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Ing. Ján Mrva a PaedDr. Anna Mrvová

Obec Lúčky

11.04.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

Nula

MUDr. Ján Chvostek

Obec Lúčky

11.04.2018

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1

Nula

Igor Mišík

Obec Lúčky

10.04.2018

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu

02

Nula

SPP a.s.

Obec Lúčky

09.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

bez čísla

560,00 EUR Päťstošesťdesiateur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

27.03.2018

Kúpna zmluva

bez čísla

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Mária Pašovičová

Obec Lúčky

22.03.2018

Zmluva o dielo

bez čísla

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Filip Buzák

Obec Lúčky

22.03.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytových priestorov

Dodatok č.2

Neuvedené

Tibor Baďo, 034 82 Lúčky 30

Obec Lúčky

21.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

bez čísla

127,11 EUR Jednostodvadsaťsedem eur jedenásť centov

Slovenská pošta, a.s.

Obec Lúčky

21.03.2018

Nájomná zmluva

bez čísla

10,00 EUR Desaťeur

Kristián Zachar a Zuzana Zacharová

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: