Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

3200678

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúčky

20.03.2020

Zmluva o dielo

7/2020

15 954,00 EUR Päťtnástisícdeväťstopäťdesiatštyri eur

P.S.INVEST, s.r.o.

Obec Lúčky

12.03.2020

Príloha č.1 k Zmluve č. Z07082015009

Príloha č.1 k Zmluve č. Z07082015009

nula

ENVI - PAK, a.s., Bratislava

Obec Lúčky

27.02.2020

Kúpna zmluva

1/P/2020

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Renáta Mészárosová

Obec Lúčky

30.01.2020

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

bez čísla

1 198,15 EUR Jedentisícjednostodeväťdesiatosem eur 15/100

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Lúčky

30.01.2020

Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.004

bez sumy

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

9/F/2020

1 780,00 EUR Jedentisícsedemstoosemdesiat eur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

8/F/2020

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

7/F/2020

4 175,00 EUR Štyritisícjednostosedemdesiatpäť eur

VHS umenie

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

6/F/2020

950,00 EUR Deväťstopäťdesiat eur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

5/F/2020

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

4/F/2020

1 750,00 EUR Jedentisícsedemstopäťdesiat eur

Folklórna skupina Lúčan

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

3/F/2020

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

2/F/2020

2 300,00 EUR Dvetisíctristo eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2020

1/F/2020

850,00 EUR Osemstopäťdesiat eur

SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou

Obec Lúčky

23.01.2020

Zmluva o poskytnutí dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

202000753

192,00 EUR Jednostodeväťdesiatdva eur

Disig a.s.

Obec Lúčky

23.01.2020

Dodatok č.11 k Zmluve o dielo

Dodatok č.11

nula

OZO, a.s. Liptovský Mikuláš

Obec Lúčky

15.01.2020

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00315583/000/2020

68,00 EUR Šesťdesiatosem eur

INISOFT s.r.o.

Obec Lúčky

15.01.2020

Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2020-01-07sg3

78,00 EUR Sedemdesiatosem eur

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

25.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

CEZ ÚV SR:412/2019

11 000,00 EUR Jedenásťtisíc eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Lúčky

21.10.2019

Kúpna zmluva

3/P/2019

40,00 EUR Štyridsať eur

Milan Gontkovský a Anna Gontkovská

Obec Lúčky

09.10.2019

Zmluva o dodávke elektriny

BCF ENERGY 88VP

podľa cenníka

BCF s.r.o.

Obec Lúčky

09.10.2019

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2019-10-02vs1

516,00 EUR Päťstošesťnásť eur

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

18.09.2019

Zmluva o dielo

MO402019

13 680,00 EUR Trinásťtisícšesťsto eur

Velcon spol. s r.o.

Obec Lúčky

18.09.2019

Kúpna zmluva

3/P/2019

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Vladislav Mišík

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: