Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.06.2021

Nájomná zmluva

1397/2012x

18,80 EUR Osemnásťeur osemdesiatcentov

Jánoš s.r.o.

Obec Lúčky

14.06.2021

Zámenná zmluva

bez čísla

nula eur

Janka Maranková

Obec Lúčky

31.05.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

bez čísla

87,14 EUR Osemdesiatsedemeur štrnásťcentov

TEBEDENT, s.r.o.

Obec Lúčky

18.05.2021

Zmluva o termínovanom úvere

33/004/21

120 000,00 EUR Jednostodvadsaťtisíc eur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúčky

10.05.2021

Zmluva o poskytnutí grantu

21082

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Nadácia Kia Motors Slovakia

Obec Lúčky

30.04.2021

Zmluva o spolupráci

bez čísla

100,00 EUR Jednostoeur

Obec Likavka

Obec Lúčky

26.04.2021

Príloha č.1 k Zmluve

Príloha č.1

podľa vývozov

ENVI - PAK, a.s., Bratislava

Obec Lúčky

20.04.2021

Kúpna zmluva

P/027/RD/2021

80 400,00 EUR Osemdesiattisícštyristo eur

REDOX s.r.o.

Obec Lúčky

16.04.2021

Zmluva o spolupráci

bez čísla

100,00 EUR Jednostoeur

Obec Likavka

Obec Lúčky

02.04.2021

Zmluva o spolupráci

bez čísla

100,00 EUR Jednostoeur

Obec Likavka

Obec Lúčky

19.03.2021

Zmluva o spolupráci

bez čísla

100,00 EUR Jednostoeur

Obec Likavka

Obec Lúčky

08.03.2021

Kúpna zmluva

1/P/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Viliam Matula

Obec Lúčky

05.03.2021

Zmluva o spolupráci

bez čísla

100,00 EUR Jednostoeur

Obec Likavka

Obec Lúčky

05.03.2021

Zmluva o bežnom účte

bez čísla

bez sumy

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúčky

19.02.2021

Zmluva o spolupráci

bez čísla

100,00 EUR Jednostoeur

Obec Likavka

Obec Lúčky

05.02.2021

Zmluva o spolupráci

bez čísla

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Obec Likavka

Obec Lúčky

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

8/F/2021

1 100,00 EUR Jedentisícjednosto eur

Jednota dôchodcov na Slovensku

Obec Lúčky

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

6/F/2021

400,00 EUR Štyristo eur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

5/F/2021

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

2/F/2021

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

1/F/2021

425,00 EUR Štyristodvadsaťpäť eur

SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou

Obec Lúčky

28.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

9/F/2021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

28.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

7/F/2021

2 995,00 EUR Dvetisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur

VHS umenie

Obec Lúčky

28.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

3/F/2021

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

08.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

4/F/2021

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

RADOGYM

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: