Obsah

Verejné obstarávanie - voda a plyn

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viď prílohy...

 

Príloha: