Obsah

Verejné obstarávanie - Zberný dvor

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Prílohy:

 

Technická dokumentácia:


Zberný dvor - technická dokumentácia