Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 421x | 10.12.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 344x | 18.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 612x | 18.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, opráv a udržiavacích prác Stiahnuté: 509x | 18.09.2017

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 376x | 18.09.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 325x | 18.09.2017

Súhlas stavebného dozora PDF Stiahnuté: 56x | 07.07.2020

Súhlas suseda PDF Stiahnuté: 79x | 07.07.2020

Súhlas suseda RTF Stiahnuté: 44x | 07.07.2020

Zoznam dokladov ku kolaudácii stavby Stiahnuté: 570x | 18.09.2017

Zoznam dokladov ku žiadosti o stavebné povolenie Stiahnuté: 434x | 18.09.2017

Zoznam dotknutých orgánov - príloha č.1 Stiahnuté: 483x | 18.09.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 331x | 18.09.2017

Žiadosť o povolenie na zásah do cestného telesa - rozkopávka cesty PDF Stiahnuté: 69x | 08.07.2020

Žiadosť o povolenie na zásah do cestného telesa - rozkopávka cesty RTF Stiahnuté: 46x | 08.07.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 331x | 18.09.2017

Žiadosť o povolenie reklamného zariadenia Stiahnuté: 309x | 18.09.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 337x | 18.09.2017

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 448x | 21.02.2019

Žiadosť o súhlas k umiestneniu resp. užívaniu malého zdroja znečistenia PDF Stiahnuté: 77x | 08.07.2020

Stránka