Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ponuka voľného pracovného miesta - učiteľ v ZŠ (zastupovanie počas dlhodobej PN)

Typ: ostatné
Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie / učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – TSV

Úväzok: 21 z 23 hodín (zastupovanie počas dlhodobej PN)

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:
1. Žiadosť
2. profesijný životopis
3. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. fotokópie dokladov o vzdelaní
5. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Nástup do zamestnania: september 2020 / podľa dohody

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 18.09.2020. Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky.

Ďalšie informácie:
1. požadované doklady zasielajte na adresu riaditel@zsluckykupele.sk
2. pracovný pomer na zastupovanie počas PN


Príloha

Vytvorené: 6. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2020 21:37
Autor: Správca Webu ZD