Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

ODPOČET SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

V dňoch 11. -13.08.2020 /utorok, streda, štvrtok/ v čase 9:00 - 20:00 hod bude poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej a. s. , vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie - obyvateľstvo. Odpočet sa vykonáva pre všetkých dodávateľov. Prosím o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia - elektromera. Odpočet sa vykonáva v zmysle platného zákona 251/2012 o energetike.

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom odpočtár s logom SSD a.s. a poverením na výkon odpočtov pre Stredoslovenskú distribučnú a.s. a chránená rúškom.

Elektromery:
- verejne prístupné v plotoch, na stĺpoch, na fasádach domov budú odčítané bežne ako každý rok,

- elektromery na fasádach za plotom na pozemku odberateľa budú odčítane pokiaľ budú sprístupnené - odomknutá brána a nebude voľne behať pes,

- elektromery vo vnútri domu - odpočtár bude chránený rúškom, odberateľ sa bude chrániť rúškom prípadne odstup od odpočtára.

V prípade, že na trvalo neobývaných domoch máte elektromer verejne prístupný a vypínate hlavný istič - nechajte tam kontakt na seba = digitálny elektromer nedokážem odčítať pri vypnutom ističi a tak Vás budem kontaktovať

Často sa stáva, že ľudia si myslia - mám digitálny elektromer odpočet robia z cesty, ....mať digitálny elektromer neznamená, že sa Vám odpočet robí na diaľku. Odpočet na diaľku sa robí len niektorým odberateľom kde sú splnené podmienky.

Odberateľ môže mať rôzneho dodávateľa napr. SPP, Slovakia energy, Stredoslovenská energetika a ďalších - odpočet spotreby vykonáva distribučná spoločnosť, teda Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina. celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Dovolenka detská lekárka

MUDr. Nosková nebude ordinovať od stredy 05.08. do piatka 14.08.2020. Zastupuje ju MUDr. Jakubec pri ÚVN Ružomberok.
celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

UPOZORNENIE !!!

Milí občania, do schránky Vám boli doručené žlté letáčiky od firmy na čistenie komínov a plynových kotlov. Overili sme si túto firmu u odborníkov a zvyknú po vraj bezplatnej kontrole vystavovať veľké faktúry. Preto Vás upozorňujeme, aby ste radšej hľadali odborníka na komíny inde, napríklad na overenej stránke : nájdi svojho kominára www.kks-sr.sk celý text

ostatné | 4. 8. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Stavebný úrad - dovolenka

Stavebný úrad Lúčky bude z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorený v utorok 04.08.2020 a v utorok 11.08.2020. celý text

ostatné | 3. 8. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
futbal

ŠPORTOVÝ OZNAM

Športový klub Lúčky – kúpele pozýva fanúšikov na nasledujúci zápas:
Družstvo dospelých v NEDEĽU 2. augusta 2020 o 16:30 hod. odohrá 1. majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku proti TJ Uhorská Ves.
Prosíme futbalových priaznivcov aby prišli naše mužstvo v čo najväčšom počte povzbudiť.
celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
UCM

Detský futbalový kemp

Detský futbalový kemp celý text

ostatné | 30. 7. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

CBA VEREX a.s. - NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA V OBCI LÚČKY

CBA VEREX a.s. oznamuje občanom otvorenie novej predajne v obci Lúčky.
Plánovaný termín otvorenia predajne je 13.08.2020

Otváracia doba predajne:
pondelok - piatok: 06:30 - 17:30
sobota: 07:00 - 12:00
nedeľa: 07:00 - 12:00 celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

NOVINKA - VIRTUÁLNY CINTORÍN

SPOLOČNOSŤ 3WSlovakia s.r.o.
v spolupráci s obecným úradom Lúčky pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk


Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Lúčky, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Lúčky. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou
3WSlovakia s.r.o.

virtualnycintorin.sk - sú umiestnené na portáli: www.virtualnycintorin.sk

Portál slúži nielen občanom obce Lúčky, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne Lúčky.

Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku: (ktorý bude zverejnený po spustení aplikácie na web stránke obce)

Novinka: virtuálna sviečka
Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.
Bližšie informácie k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec
Lúčky a kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky.
Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným názorom.
celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
Oznam obchodná akadémia

Ponuka OBCHODNÁ AKADÉMIA

Ponuka OBCHODNÁ AKADÉMIA celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
pozor pes

OZNAM - PSY

Na základe VZN obce č. 1/2020 o niektorých podmienkach držania psov týmto Vyzývame občanov, aby si svoje psy zatvárali, aby tieto voľne nebehali po obci a tým neohrozovali našich občanov.
V prípade, že občania budú vedieť identifikovať majiteľa psa voľne pobehujúceho po obci, nech toto nahlásia na obecný úrad. Majiteľovi psa môže byť podľa VZN uložená pokuta.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

Hlásnik Lúčok 01/2020

Hlásnik Lúčok 01/2020 celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

Hlásnik Lúčok 2020 - ODPADY

Hlásnik Lúčok 2020 - odpady​​​​​​​ celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

NOVÁ POVINNOSŤ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Povinnosť podnikateľských subjektov uzatvoriť zmluvu so zberovou spoločnosťou. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

KORONAVÍRUS - UPOZORNENIE

Upozornenie koronavírus celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

VRECOVANÝ ZBER ODPADOV

Vážení občania,

témou Európy posledných rokov je odpad a jeho separácia. Všetky zberové spoločnosti separovaného zberu hľadajú spôsob ako zefektívniť tento zber a znížiť produkciu tuhého komunálneho odpadu a tým prispieť k ekologickejšiemu zaobchádzaniu s planétou. I  spoločnosť separovaného zberu „Ľupčianka“ mení systém  zberu plastov a papiera z centrálnych 1100 litrových nádob rozmiestnených po obci na vrecovaný zber. Naša obec ako člen tejto spoločnosti, sa zaradila do tohto nového systému zberu. Do každej domácnosti budú pridelené 2 vrecia na plasty (žlté) a jedno vrece na papier (modré). K nim bude priložený aj informačný leták. Zber bude prebiehať nasledovne: plasty sa budú vyvážať 18 krát do roka t.j. 1x za mesiac, v sezóne 2x za mesiac a papier 6 krát do roka, vtedy bude potrebné, aby ste pridelené naplnené vrecia vyložili pred svoje domy.   Pri prevzatí, či už jedného alebo viac vriec, vám následne bude pridelené ďalšie prázdne vrece, respektíve vrecia. O dátume zberu budete informovaní cez obecný rozhlas , kým sa periodicita neustáli a nenastaví. Všetky 1100 litrové žlté a modré kontajnery rozmiestnené po obci budú odstránené. Tento proces, zmena triedenia na vrecovaný zber, bude prebiehať a zdokonalovať sa v prvých dňoch mesiaca marec.  Obstarávanie vriec pre uvedený zber je zabezpečovaný na náklady oprávnenej organizácie a nie na náklady obce.

V prípade problémov s nedodaním alebo nedostatkom vriec, alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zamestnanca obce.

celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD