Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 29.06.2020 (pondelok) od 08:30 do 14:00 hod.
Odberné miesta viď príloha. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

VAKCINÁCIA PROTI BESNOTE

Oznamujeme majiteľom psov, že dňa 05.06.2020 t.j. piatok v čase od 16:00 do 18:00 a dňa 06.06.2020 t.j. v sobotu v čase od 10:00 do 12:00 bude v našej obci prebiehať povinná vakcinácia psov proti besnote.

Vakcinácia je možná len u čipovaných psov.
Doposiaľ nezačipované psy bude možné začipovať priamo na mieste pred samotnou vakcináciou psa.

Poplatok za vakcináciu proti besnote je 7,-€. Poplatok za čipovanie a registráciu psov v centrálnom registri spoločenských zvierat je 15,-€.

Žiadame majiteľov psov, aby všetky psy boli v sprievode dospelej osoby, majitelia psov musia mať počas vakcinácie ochranné rúška a dodržiavať rozostupy min. 2 metre od seba.

V nevyhnutných prípadoch u ťažko ovládateľných psov a u psov dôchodcov bude po telefonickom dohovore s veterinárnym lekárom na čísle 0949/494 967 umožnená aj individuálna vakcinácia psa priamo u majiteľa. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Zmena úradných hodín - Obecný úrad Lúčky

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Lúčky bude od pondelka 25.mája 2020 otvorený pre verejnosť v pôvodných úradných hodinách:

Úradné hodiny OcÚ
Pondelok 7:30 – 12:00 12.30 – 15:15
Utorok 7:30 – 12:00 12.30 – 15:15
Streda 7:30 – 12:00 12.30 – 16:45
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:30 – 12:45 celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Zmena úradných hodín UPSVaR Ružomberok

V zmysle pokynu generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ing. Mariána Valentoviča, MBA, Vám v prílohe zasielam pokyn o zmene úradných hodín úradov práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý nadobúda účinnosť od 11.05.2020.

S účinnosťou od 11.05.2020 sú stanovené úradné hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovne:

• Pondelok 8,00 – 15,00 hod.

• Utorok 8,00 – 15,00 hod.

• Streda 8,00 – 17,00 hod.

• Štvrtok nestránkový deň

• Piatok 8,00 – 12,00 hod.

Zároveň je zakázaný vstup rodičov s deťmi do priestorov úradu okrem nevyhnutných prípadov (napr. agenda SPODaSK). Klienti budú vybavovaný vo vstupných priestoroch na recepciách obidvoch budov úradu. celý text

ostatné | 12. 5. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
Zápis žiakov na nový šk. r. 2020/21 do SZUŠ Jánoš

Zápis žiakov na nový šk. r. 2020/21 do SZUŠ Jánoš

Zápis žiakov na nový šk. r. 2020/21 do SZUŠ Jánoš celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

Hlásnik Lúčok 2020 - ODPADY

Hlásnik Lúčok 2020 - odpady​​​​​​​ celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

NOVÁ POVINNOSŤ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Povinnosť podnikateľských subjektov uzatvoriť zmluvu so zberovou spoločnosťou. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

KORONAVÍRUS - UPOZORNENIE

Upozornenie koronavírus celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

VRECOVANÝ ZBER ODPADOV

Vážení občania,

témou Európy posledných rokov je odpad a jeho separácia. Všetky zberové spoločnosti separovaného zberu hľadajú spôsob ako zefektívniť tento zber a znížiť produkciu tuhého komunálneho odpadu a tým prispieť k ekologickejšiemu zaobchádzaniu s planétou. I  spoločnosť separovaného zberu „Ľupčianka“ mení systém  zberu plastov a papiera z centrálnych 1100 litrových nádob rozmiestnených po obci na vrecovaný zber. Naša obec ako člen tejto spoločnosti, sa zaradila do tohto nového systému zberu. Do každej domácnosti budú pridelené 2 vrecia na plasty (žlté) a jedno vrece na papier (modré). K nim bude priložený aj informačný leták. Zber bude prebiehať nasledovne: plasty sa budú vyvážať 18 krát do roka t.j. 1x za mesiac, v sezóne 2x za mesiac a papier 6 krát do roka, vtedy bude potrebné, aby ste pridelené naplnené vrecia vyložili pred svoje domy.   Pri prevzatí, či už jedného alebo viac vriec, vám následne bude pridelené ďalšie prázdne vrece, respektíve vrecia. O dátume zberu budete informovaní cez obecný rozhlas , kým sa periodicita neustáli a nenastaví. Všetky 1100 litrové žlté a modré kontajnery rozmiestnené po obci budú odstránené. Tento proces, zmena triedenia na vrecovaný zber, bude prebiehať a zdokonalovať sa v prvých dňoch mesiaca marec.  Obstarávanie vriec pre uvedený zber je zabezpečovaný na náklady oprávnenej organizácie a nie na náklady obce.

V prípade problémov s nedodaním alebo nedostatkom vriec, alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zamestnanca obce.

celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD