Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

INFORMÁCIE K VÍKENDOVÉMU TESTOVANIU V OBCI LÚČKY (23.01.2021 a 24.01.2021):

Testovanie sa uskutoční sa v sobotu 23.01.2021 s nasledovným časovým rozpisom:
⏳od 07:00 hod. do 12:00 hod.
⏳od 13:00 hod. do 17:00 hod.

a v nedeľu 24.01.2021 s nasledovným časovým rozpisom:

⏳od 09:00 hod. do 12:00 hod.
⏳od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Pred obedňajšou prestávkou sa testuje do 11:45 hod.

* Testovanie je určené pre občanov s trvalým pobytom v obci Lúčky a občanov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v obci.
* Testovania sa môžu zúčastniť aj obyvatelia iných miest a obcí.
* Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz a deti do 15 rokov, ktoré nemajú občiansky preukaz si prinesú preukaz zdravotnej poisťovne. celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správca Webu ZD
dzn

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na obec Ivachnová / listinne, elektronicky/. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na stránke obce.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

Predaj nehnuteľnosti:
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Kúpa nehnuteľnosti:
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Dedičstvo:
Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Darovanie:
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Stavebný pozemok:
Predložiť právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby:
Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

Odstránenie stavby:
Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom.

Zmena užívania stavby:
Predložiť doklad o zmene užívania stavby.

Zmena charakteru pozemku:
Dražba
Predložiť osvedčenie o priebehu dražby.

OcÚ Lúčky
celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Správca Webu ZD

Testovanie občanov

Obec Lúčky pripravuje odberné miesta na testovanie občanov. O presnom termíne a čase budete včas informovaní.
Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor: Správca Webu ZD

OTVÁRACIE HODINY – ZBERNÝ DVOR LÚČKY

STREDA 14:00-18:00 hod
SOBOTA 08:00-14:00 hod.

Otváracie hodiny platné od 01.01.2021.
celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor: Správca Webu ZD

OZNAM ZŠ s MŠ

Vážení rodičia.

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/9418:2-A1810 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení. Z tohto dôvodu aj v nasledujúcom týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 bude Materská škola v prevádzke v rovnakom režime ako tomu bolo v týždni od 11.01.2021. MŠVVaŠ SR zároveň odporúča pretestovanie zákonných zástupcov detí MŠ.

Vyučovanie v 1. - 9. ročníku bude naďalej prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín pre toto obdobie. ŠKD nie je v prevádzke (o možnom otvorení pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre sa rozhodne podľa počtu prihlásených detí v priebehu nasledujúcich dní). O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Riaditeľ ZŠ s MŠ celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Správca Webu ZD
ilustračné foto

UPOZORNENIE - parkovanie motorových vozidiel v zimnom období

Upozorňujeme občanov a návštevníkov obce Lúčky, aby neparkovali svoje motorové vozidlá pred rodinnými domami na miestnych komunikáciách a na ceste III. triedy , pretože tým znemožňujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, taktiež spôsobujú problémy pri odhŕňaní snehu a znemožňujú rýchly prístup záchranných a zásahových vozidiel k nehnuteľnostiam, čím porušujú zákon č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách v platnom znení.

celý text

ostatné | 15. 1. 2021 | Autor: Správca Webu ZD

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 02.02.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 02.02.2021
Odberné miesta sú uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: Správca Webu ZD
zmena úradných hodín obecného úradu Lúčky

Oznam o zmene úradných hodín - OcÚ Lúčky

OBECNÝ ÚRAD LÚČKY

bude v čase od 11. januára 2021 (pondelok)
až do odvolania otvorený nasledovne:
pondelok, utorok, streda,
09:00 – 11:00 hod, 14:00 – 15:00 hod.
piatok 09:00 - 11:00 hod.

V prípade potreby kontaktujte starostu obce 0907 504 222.
V prípade matričných udalostí kontaktujte matrikárku OcÚ na t.č. 0905 101 377.
celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor: Správca Webu ZD
separovaný zber

Termín vývozov separovaného zberu - január 2021

Vývoz plastov: 13.01.2021
Vývoz papiera: 20.01.2021
Vývoz plastov: 27.01.2021

celý text

ostatné | 1. 1. 2021 | Autor: Správca Webu ZD

Lúčanský hlásnik 2020

Lúčanský hlásnik - súhrn 2020 celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Lúčanský občasník 2020

Lúčanský občasník celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
Vývoz odpadov 2021

Vývoz odpadov v roku 2021

Vývoz odpadov v obci Lúčky - rok 2021. celý text

ostatné | 22. 12. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
vianočná súťaž

4. ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu

4. ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
SODB 2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV a BYTOV 2021

Informácie k SODB 2021 celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
tetrapak

SEPAROVANIE NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV

Do akého kontajnera mám vhodiť nápojové kartóny?

Farba zbernej nádoby na nápojový kartón sa môže líšiť, pretože to závisí od obce a zberovej spoločnosti. V prípade, že sa zbierajú nápojové kartóny, vhadzujte ich do kontajnerov s plastom. Zvyčajne bývajú žltej alebo oranžovej farby a pomáhajú nálepky a popisy na kontajneroch. celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

OZNAM ŠKOLA

V médiách bolo prezentované, že školy ktoré prejavili záujem, mohli svoje brány otvoriť od 07.12.2020 po absolvovaní pilotného testovania svojich žiakov. Opäť je to jedna zo zavádzajúcich informácií občanov a rodičov detí, i detí samotných médiami.
Možno si myslíte, že sme škola, ktorá nemá záujem, aby žiaci prešli na prezenčnú výučbu, keďže sa dnes žiaci 5. až 9. ročníka do lavíc nevrátili. No rozhodne tomu tak nie je. Aj napriek tomu, že si všetci veľmi prajeme, aby škola bola opäť otvorená, nariadenia vlády sú komplikované, často sa menia, prichádzajú neskoro a v neposlednom rade sú komplikované na realizáciu. - Podstatnou prekážkou pri otvorení školy ale bolo, že sme nedostali žiadnu informáciu o tom, že môžeme spomínaný záujem prejaviť!!! -
Aj napriek tomu, že máme veľký záujem čo najskôr otvoriť školu pre všetkých žiakov, bude to veľmi náročná úloha. Budeme musieť zriadiť mobilné odberové miesto (zabezpečiť odborný personál, ochranné prostriedky, dezinfekciu, odvoz materiálu… a to všetko vo vlastnej réžii), kde sa budú testovať žiaci 5. – 9. ročníka spolu s 1 zákonným zástupcom každého žiaka, celý pedagogický i nepedagogický personál. Toto pretestovanie budú musieť rodičia, žiaci a zamestnanci školy absolvovať v závislosti od epidemiologickej situácie v 7, 14 alebo 21 dňových cykloch. Ak by sme školu otvorili dnes, do Vianoc by ste sa museli pretestovať 3x. A v neposlednom rade, by sme museli presvedčiť Vás rodičov, aby ste sa testovania zúčastnili. Tým, že sa testovania nezúčastní čo len 1 žiak v triede, rozdelí sa nám trieda na 2 skupiny (1 skupina v škole a 1 skupina online) a nebudeme sa môcť plnohodnotne venovať ani jednej skupine.
Ubezpečujeme Vás, že urobíme všetko preto, aby sme školu otvorili čo najskôr, ako nám to podmienky dovolia, avšak s prihliadnutím na poskytovanú kvalitu vzdelávania.

Branislav Hrbček
starosta obce Lúčky celý text

ostatné | 7. 12. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
TKO

Termín vývozov tuhého komunálneho odpadu (TKO) - december 2020

Vývoz TKO: 11.12.2020
Vývoz TKO: 28.12.2020 celý text

ostatné | 1. 12. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Oznámenie o zmene e-mailovej adresy obce Lúčky

Oznámenie o zmene e-mailovej adresy obce Lúčky
celý text

náš tip | 16. 11. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
mr1

Meranie radónu v ovzduší

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) uskutočnia vo vybraných 18-ich okresoch SR s vyššou pravdepodobnosťou výskytu radónu meranie radónu v ovzduší domov a gama žiarenia zo stavebných materiálov. Meranie je zamerané na rodinné domy, ktoré sú trvalo obývané rodinami s deťmi do 18 rokov.

V prípade záujmu zúčastniť sa na meraní môžete kontaktovať:

Mgr. Michaela Potančoková
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením
email: potancokova@vzbb.sk celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Celkové výsledky celoplošného testovania (1 kolo a 2 kolo)

Celkové výsledky celoplošného testovania (1 kolo a 2 kolo):

Počet testovaných – 1945 osôb
Počet pozitívnych – 20 osôb
Percentuálne to predstavuje 1,028 %
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Výsledky z 2. kola celoplošného testovania (07.11.2020 - 08.11.2020) na COVID-19 v obci Lúčky

Výsledky z 2. kola celoplošného testovania (07.11.2020 - 08.11.2020) na COVID-19 v obci Lúčky

Počet testovaných – 993 osôb
Počet pozitívnych - 3 osoby
Percentuálne to predstavuje 0,304 %

celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Výsledky z 1. kola celoplošného testovania (31.10.2020 - 01.11.2020) na COVID-19 v obci Lúčky

Počet testovaných – 952 osôb
Počet pozitívnych - 17 osôb
Percentuálne to predstavuje 1,79 %

K 2. kolu celoplošného testovania budeme občanov v priebehu tohto týždňa informovať.
celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

ZMENA V REŽIME CESTOVNÝCH PORIADKOV

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/meni-rezim-cestovnych-poriadkov-primestskej-autobusovej-dopravy-zilinskom-kraji.html celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
me

OZNAM MLIEČNY EXPRES

Dobrý deň,
vzhľadom k situácii, ktorá momentálne zasiahla našu krajinu posielame tento mail do každej obce, do ktorej chodí náš pojazdný mliečny expres. Keďže pre nás sa zatiaľ nič nezmenilo, naše autíčko bude k Vám aj naďalej chodiť podľa dohodnutého harmonogramu. Touto cestou Vás zároveň prosím aby ste to vo Vašej obci vyhlásili, prípadne informovali Vašich občanov. Ak by to bolo možné, aj viac krát. celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

OZNAM ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Oznamujeme dôchodcom poberajúcim obedy zo školskej jedálne, že od pondelka 26.októbra až do odvolania sa v školskej jedálni NEBUDE VARIŤ!!! Ďakujeme za pochopenie celý text

ostatné | 25. 10. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Usmernenie k plošnému testovaniu – „Spoločná zodpovednosť“.

V usmernení sú zhrnuté najčastejšie otázky zo samospráv, obsahuje podrobný popis priebehu testovania, odpočet úloh pre samosprávu.

Usmernenie je verifikované Sekciou krízového riadenia MV SR celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

POZASTAVENIE TESTOVANIA SAMOPLATCOV NA COVID-19

Vedenie ÚVN SNP Ružomberok - FN dňom 24.9.2020 pozastavuje testovanie samoplatcov na Covid-19.

Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v regióne, ktorá plne vyťažuje Ústav klinickej mikrobiológie vo vojenskej nemocnici. Keďže momentálne nie je možné zvýšiť naše testovacie kapacity, musíme dočasne pozastaviť službu pre samoplatcov.
V prípade zlepšenia situácie sa k testovaniu samoplatcov opäť vrátime, o čom vás budeme informovať.
( K dispozícii sú pre samoplatcov súkromné laboratória – Medicare a Alpha Medical. )
celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

NOVINKA - VIRTUÁLNY CINTORÍN

SPOLOČNOSŤ 3WSlovakia s.r.o.
v spolupráci s obecným úradom Lúčky pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk


Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Lúčky, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Lúčky. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou
3WSlovakia s.r.o.

virtualnycintorin.sk - sú umiestnené na portáli: www.virtualnycintorin.sk

Portál slúži nielen občanom obce Lúčky, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne Lúčky.

Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku: (ktorý bude zverejnený po spustení aplikácie na web stránke obce)

Novinka: virtuálna sviečka
Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.
Bližšie informácie k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec
Lúčky a kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky.
Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným názorom.
celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
pozor pes

OZNAM - PSY

Na základe VZN obce č. 1/2020 o niektorých podmienkach držania psov týmto Vyzývame občanov, aby si svoje psy zatvárali, aby tieto voľne nebehali po obci a tým neohrozovali našich občanov.
V prípade, že občania budú vedieť identifikovať majiteľa psa voľne pobehujúceho po obci, nech toto nahlásia na obecný úrad. Majiteľovi psa môže byť podľa VZN uložená pokuta.
celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

Hlásnik Lúčok 2020 - ODPADY

Hlásnik Lúčok 2020 - odpady​​​​​​​ celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
prvá prechádzajúci
z 2
posledná