Lúčky - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 2. 2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/03227/001

Neuvedené

SOZA

Obec Lúčky

7. 2. 2023

Nájomná zmluva

68/2023

Neuvedené

Doc. Margita Gromová

Obec Lúčky

6. 2. 2023

Dodatok k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve č.tz2019-10-02vs1

324,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

6. 2. 2023

Dodatok k zmluve o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve č.tz2016-12-23vs3

540,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

4. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

9/2023

133,33 EUR Jednostotridsať eur 33/100

Mesto Ružomberok

Obec Lúčky

21. 12. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

487/2022

bezodplatne

Obec Lúčky

KÚPELE LÚČKY , a.s.

21. 12. 2022

Dodatok č.01/2023 k Zmluve č.01/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 30.12.2010

Dodatok č.01/2023

28 620,00 EUR Dvadsaťosemtisícšesťstvodvadsať eur

Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves

Obec Lúčky

16. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

10/F/2023

600,00 EUR Šesťsto eur

Šachový oddiel Lúčky

Obec Lúčky

16. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

11/F/2023

15 000,00 EUR Päťnásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

6. 12. 2022

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva 01/2022

60,00 EUR Šesťdesiat eur/1 rok

Martina Fliegová a Juraj Debnárik

Obec Lúčky

1. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

8/F/2022

6 000,00 EUR Šesťtisíceur

Folklórna skupina Lúčan

Obec Lúčky

1. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

2/F/2023

200,00 EUR Dvestoeur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

1. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

9/F/2023

3 000,00 EUR Tritisíceur

RADOGYM

Obec Lúčky

1. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

1/F/2023

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Jednota dôchodcov na Slovensku

Obec Lúčky

1. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

4/F/2023

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

1. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

3/F/2023

1 745,00 EUR Jedentisícsedemstoštyridsaťpäťeur

VHS umenie

Obec Lúčky

1. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

6/F/2023

1 000,00 EUR Jedentisíceur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

1. 12. 2022

ZMLUVA o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2023

5/F/2023

1 000,00 EUR Jedentisíceur

SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou

Obec Lúčky

28. 11. 2022

Dodatok č.5/2022 k Zmluve č.01/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálne služby

Dodatok č.5/2022

2 268,00 EUR Dvetisícdvestošesťdesiatosem eur

Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves

Obec Lúčky

24. 11. 2022

Dohoda č.22/24/010/9 o pomoci v hmotnej núdzi

22/24/010/9

bez sumy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

24. 11. 2022

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

22/24/012/8

bez sumy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

27. 10. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve č.POD 41/2022 o poskytntutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

Dodatok č.1 k Zmluve č.POD 41/2022

bez sumy

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúčky

25. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

POD 41/2022

5 035,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúčky

20. 9. 2022

Zmluva o rozšírení mobilnej aplikácie na mobilnú aplikáciu v OBRAZE II.generácie

MA-04-09-2022-SK

114,00 EUR ročný poplatok za používanie

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lúčky

7. 9. 2022

Darovacia zmluva

16/8/2022

46,96 EUR Štyridsaťšesťeur 96/100

MONDI SCP, a.s.,

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 529