Lúčky - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 12. 2020

Dodatok č.1

Dodatok č.1

bez sumy

Ivan Moravčík a Petra Moravčíková

Obec Lúčky

18. 12. 2020

Zmluva o dielo

bez čísla

25 974,18 EUR Dvadsaťpäťtisíc deväťstosedemdesiatštyri eur

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Obec Lúčky

15. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí služby

bez čísla

700,00 EUR Sedemstoeur

Houston, s.r.o

Obec Lúčky

15. 12. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/24/012/21

bez sumy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

15. 12. 2020

Zmluva o dielo

bez čísla

podľa platného cenníka

OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o.

Obec Lúčky

13. 11. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/24/010/19

bez sumy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

4. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

MAIL-03-11-2020-SK

18,00 EUR Osemnásť eur

Galileo Corporation s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

30. 10. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

9600342639

podľa platného cenníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

30. 9. 2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

9106708875

podľa platného cenníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

28. 9. 2020

Komisionárska zmluva

bez čísla

nula

PERFEKT a.s.

Obec Lúčky

29. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/2/2020

261,28 EUR Dvestošesťdesiatjeden eur dvadsaťosem centov

Jana Wiedermanová

Obec Lúčky

23. 7. 2020

Zámenná zmluva

bez čísla

nula

Ivan Moravčík a Petra Moravčíková

Obec Lúčky

21. 7. 2020

Zmluva o dielo

bez čísla

14 213,85 EUR Štrnásťtisícdvestotrinásť eur 45/100

RILINE, s.ro., Štiavnická 5140, 03401 Ružomberok

Obec Lúčky

8. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

bez čísla

300,00 EUR Tristo eur

CBA VEREX a.s.

Obec Lúčky

11. 6. 2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

9106681300

podľa platného cenníka

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Obec Lúčky

29. 5. 2020

Kúpna zmluva

2/P/2020

345,00 EUR Tristoštyridsaťpäť eur

PharmDr. Mária Kesselová

Obec Lúčky

12. 5. 2020

Licenčná zmluva na zverejňovanie dokumentov na portáli www.samospravaonline.sk z programu WinCITY Účtovníctvo

tz2020-05-04mg2

100,80 EUR Jednostoeur osemdesiatcentov

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Lúčky

29. 4. 2020

Zmluva o dielo

bez čísla

podľa platného cenníka

ĽUPČIANKA, s.r.o.

Obec Lúčky

16. 4. 2020

Zmluva o dielo

1/2020

34 797,20 EUR Tridsaťštyritisícsedemstodeväťdesiatsedem eur dvadsať centov

ELMO energo s.r.o.

Obec Lúčky

20. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

3200678

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Lúčky

20. 3. 2020

Zmluva o dielo

7/2020

15 954,00 EUR Päťtnástisícdeväťstopäťdesiatštyri eur

P.S.INVEST, s.r.o.

Obec Lúčky

12. 3. 2020

Príloha č.1 k Zmluve č. Z07082015009

Príloha č.1 k Zmluve č. Z07082015009

nula

ENVI - PAK, a.s., Bratislava

Obec Lúčky

28. 2. 2020

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

1/2020

bez sumy

ĽUPČIANKA, s.r.o.

Obec Lúčky

27. 2. 2020

Kúpna zmluva

1/P/2020

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Renáta Mészárosová

Obec Lúčky

30. 1. 2020

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

bez čísla

1 198,15 EUR Jedentisícjednostodeväťdesiatosem eur 15/100

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 360