Lúčky - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 3. 2021

Kúpna zmluva

1/P/2021

450,00 EUR Štyristopäťdesiat eur

Viliam Matula

Obec Lúčky

5. 3. 2021

Zmluva o bežnom účte

bez čísla

bez sumy

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lúčky

5. 2. 2021

Zmluva o spolupráci

bez čísla

150,00 EUR Jednostopäťdesiat eur

Obec Likavka

Obec Lúčky

29. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

8/F/2021

1 100,00 EUR Jedentisícjednosto eur

Jednota dôchodcov na Slovensku

Obec Lúčky

29. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

6/F/2021

400,00 EUR Štyristo eur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

29. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

5/F/2021

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat eur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

29. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

2/F/2021

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

29. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

1/F/2021

425,00 EUR Štyristodvadsaťpäť eur

SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou

Obec Lúčky

28. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

9/F/2021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

28. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

7/F/2021

2 995,00 EUR Dvetisícdeväťstodeväťdesiatpäť eur

VHS umenie

Obec Lúčky

28. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

3/F/2021

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

8. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Lúčky v roku 2021

4/F/2021

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

RADOGYM

Obec Lúčky

21. 12. 2020

Dodatok č.1

Dodatok č.1

bez sumy

Ivan Moravčík a Petra Moravčíková

Obec Lúčky

18. 12. 2020

Dodatok č.12 k Zmluve o dielo

bez čísla

podľa dodatku

OZO, a.s.

Obec Lúčky

18. 12. 2020

Zmluva o dielo

bez čísla

25 974,18 EUR Dvadsaťpäťtisíc deväťstosedemdesiatštyri eur

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Obec Lúčky

15. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí služby

bez čísla

700,00 EUR Sedemstoeur

Houston, s.r.o

Obec Lúčky

15. 12. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/24/012/21

bez sumy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

15. 12. 2020

Zmluva o dielo

bez čísla

podľa platného cenníka

OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o.

Obec Lúčky

13. 11. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/24/010/19

bez sumy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Lúčky

4. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

MAIL-03-11-2020-SK

18,00 EUR Osemnásť eur

Galileo Corporation s.r.o., Bratislava

Obec Lúčky

30. 10. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

9600342639

podľa platného cenníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

30. 9. 2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

9106708875

podľa platného cenníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Lúčky

28. 9. 2020

Komisionárska zmluva

bez čísla

nula

PERFEKT a.s.

Obec Lúčky

29. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/2/2020

261,28 EUR Dvestošesťdesiatjeden eur dvadsaťosem centov

Jana Wiedermanová

Obec Lúčky

23. 7. 2020

Zámenná zmluva

bez čísla

nula

Ivan Moravčík a Petra Moravčíková

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 373