Obsah

Martin Zachar

vCard

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec

Obecný úrad - Zástupca starostu obce