Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

OZNAM OBEDY PRE DôCHODCOV

Oznamujeme dôchodcom poberajúcim obedy zo školskej jedálne, že varenie obedov, ktoré bolo plánované od pondelka budú pozastavené do odvolania. celý text

ostatné | 3. 4. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
uh

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN - OBECNÝ ÚRAD

Oznam o zmene úradných hodín hodín od pondelka 06.apríla 2020.
Žiadame občanov, aby do kancelárie obecného úradu vstupovali po jednom a mali na sebe ochranné rúško prípadne inú alternatívu. Pri čakaní prosíme o dodržiavanie primeraných odstupov. Ďakujeme celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNIKA

Vážení rodičia,

v tomto školskom roku, vzhľadom na výnimočnú situáciu, musíte prihlásiť Vaše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v našej škole elektronicky. Treba tak urobiť najneskôr do 30.04.2020. Fyzický zápis do školy sa neuskutoční. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail. Zapísať na plnenie povinnej školskej dochádzky treba každé dieťa, ktoré k 31.08.2020 dosiahne 6 rokov.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Odkaz na vyplnenie prihlášky https://zsluckykupele.edupage.org/register/ celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

Hlásnik Lúčok 2020 - ODPADY

Hlásnik Lúčok 2020 - odpady​​​​​​​ celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

OZNAM SLOVENSKÁ POŠTA

Slovenská pošta oznamuje občanom, že pošta Lúčky bude od pondelka 20.03.2020 otvorená od 08:00 do 11:00 hod. Otváracie hodiny platia do odvolania. celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
Dôležitý oznam - zmena cestovného poriadku

DÔLEŽITÝ OZNAM - ZMENA CESTOVNÉHO PORIADKU

Zmena cestovného poriadku celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Dôležitý oznam

Oznamujeme občanom, že obec objednala ochranné rúška. Akonáhle budú ušité a doručené, budú distribuované do domácností obyvateľom našej obce od 62 rokov. Vyzývame preto občanov, ktorí nemajú rúška, aby pri vstupe do verejných priestorov ako je pošta, potraviny a obecný úrad atď. zatiaľ tvár zakrývali inou ochrannou pomôckou ako napr. šál alebo šatka. Zároveň upozorňujeme občanov, aby sa vyhýbali zhromažďovaniu vo väčšom počte osôb.
***********************************************************
Ďalej oznamujeme občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, že na základe krízovej situácie bola v obci zriadená dobrovoľná služba, pre pomoc občanom s nákupmi základných potravín a výberom liekov z lekárne. Na toto sa zriadila schránka, pri vstupe do obecného úrade po ľavej strane budovy, kde občania môžu vhodiť svoju požiadavku so svojimi údajmi alebo zavolajú na telefónne číslo 0911/976 500, na základe ktorej im bude táto služba poskytnutá.
***********************************************************
Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa až do odvolania bude pre verejnosť zatvorený obecný úrad, stavebný úrad, obecná knižnica a informačné centrum. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
opatrenia

URBARIÁT - ZRUŠENIE SCHôDZE

ýbor Urbariátu – pozemkového spoločenstva Lúčky v súlade s pokynmi a nariadeniami MZ SR oznamuje svojim spoluvlastníkom, že plánované zasadnutie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 28.3.2020 sa z tohto dôvodu ruší.
Žiadame všetkých spoluvlastníkov, aby informovali aj svojich príbuzných a známych o tejto skutočnosti.
O novom termíne zasadnutia Vás budeme informovať. Aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke www.urbariatpslucky.sk, vývesnej tabuli, prípadne sa môžete informovať telefonicky, mailom alebo osobne v kancelárii Urbariátu – PS Lúčky. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky
pre verejnosť o karanténe celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

ZRUŠENIE OBEDOV

Oznamujeme dôchodcom poberajúcim obedy zo školskej jedálne, že na základe prijatých opatrení sa nebude v školskej jedálni variť od pondelka 16.marca 2020 do piatka 27.marca 2020. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
k

Prijaté opatrenia

Z rozhodnutia ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 vyplývajú viaceré krízové opatrenia, ktoré budú mať dosah na všetkých občanov. Tieto opatrenia sú prijaté vzhľadom k aktuálnej situácii šírenia Koronavírusu(COVID-19).


Na základe tohto rozhodnutia obec Lúčky, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Lúčky, s platnosťou od 14.03.2020 zatvára materskú školu, základnú školu, školskú jedáleň, školský klub detí, telocvičňu a multifunkčné ihrisko až do odvolania.
Toto nariadenia sa týka aj zákazu užívania detského ihriska v areáli materskej škôlky, používanie plochy klziska. Neodporúča sa stretávanie väčšieho počtu ľudí, organizovanie rôznych stretnutí.
V prípade akýchkoľvek zmien a úprav tohto nariadenia, bude Obec Lúčky o týchto včas informovať na svojej stránke i na úradnej tabuli.

V Lúčkach dňa 12.03.2020

Branislav Hrbček
starosta obce
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

OZNAM O ZRUŠENÍ ZASADNUTIA URBARIÁTU

Opatrenie v súvislosti s výskytom koronavírusu

Výbor Urbariátu – pozemkového spoločenstva Lúčky v súlade s pokynmi a nariadeniami MZ SR oznamuje svojim spoluvlastníkom, že plánované zasadnutie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 28.3.2020 sa z tohto dôvodu ruší.
Žiadame všetkých spoluvlastníkov, aby informovali aj svojich príbuzných a známych o tejto skutočnosti.
O novom termíne zasadnutia Vás budeme informovať. Aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke www.urbariatpslucky.sk, vývesnej tabuli, prípadne sa môžete informovať telefonicky, mailom alebo osobne v kancelárii Urbariátu – PS Lúčky.


výbor PS Lúčky
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

Oznam sväté omše

Oznamujeme občanom, že od 10.marca do 23. marca 2020 nebudú v našej obci verejné sväté omše v zmysle rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska. Náš kostol však bude ako doteraz otvorený pre súkromnú modlitbu a adoráciu.
Sväté omše môžete sledovať podľa programu na TV - LUX, alebo na rádiu LUMEN.

https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lucky celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD

NOVÁ POVINNOSŤ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Povinnosť podnikateľských subjektov uzatvoriť zmluvu so zberovou spoločnosťou. celý text

ostatné | 11. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

KORONAVÍRUS - UPOZORNENIE

Upozornenie koronavírus celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD
#

VRECOVANÝ ZBER ODPADOV

Vážení občania,

témou Európy posledných rokov je odpad a jeho separácia. Všetky zberové spoločnosti separovaného zberu hľadajú spôsob ako zefektívniť tento zber a znížiť produkciu tuhého komunálneho odpadu a tým prispieť k ekologickejšiemu zaobchádzaniu s planétou. I  spoločnosť separovaného zberu „Ľupčianka“ mení systém  zberu plastov a papiera z centrálnych 1100 litrových nádob rozmiestnených po obci na vrecovaný zber. Naša obec ako člen tejto spoločnosti, sa zaradila do tohto nového systému zberu. Do každej domácnosti budú pridelené 2 vrecia na plasty (žlté) a jedno vrece na papier (modré). K nim bude priložený aj informačný leták. Zber bude prebiehať nasledovne: plasty sa budú vyvážať 18 krát do roka t.j. 1x za mesiac, v sezóne 2x za mesiac a papier 6 krát do roka, vtedy bude potrebné, aby ste pridelené naplnené vrecia vyložili pred svoje domy.   Pri prevzatí, či už jedného alebo viac vriec, vám následne bude pridelené ďalšie prázdne vrece, respektíve vrecia. O dátume zberu budete informovaní cez obecný rozhlas , kým sa periodicita neustáli a nenastaví. Všetky 1100 litrové žlté a modré kontajnery rozmiestnené po obci budú odstránené. Tento proces, zmena triedenia na vrecovaný zber, bude prebiehať a zdokonalovať sa v prvých dňoch mesiaca marec.  Obstarávanie vriec pre uvedený zber je zabezpečovaný na náklady oprávnenej organizácie a nie na náklady obce.

V prípade problémov s nedodaním alebo nedostatkom vriec, alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zamestnanca obce.

celý text

ostatné | 4. 3. 2020 | Autor: Správca Webu ZD