Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Uvítanie detí do života v obci Lúčky narodených v roku 2017

Dňa 21.02.2018 sme v našej obci oficiálne privítali našich nových spoluobčanov narodených v roku 2017 do života obce Lúčky. Bolo pozvaných 15 párov ktorých v minulom roku 2017 postretla milá udalosť narodenie potomka, pokračovateľa ich rodu. Po krátkom uvítaní nasledovala báseň s kultúrnym programom dievčeniec, ako budúcich mamičiek s bábikami. Pokračovalo predstavenie detí starostovi, gratulácia, mamičke kvietok a malý darček so zápisom do pamätnej knihy. Príjemné posedenie v družných rozhovoroch, pohostenie prinieslo veľmi peknú atmosféru a možnosť mladých rodín podeliť sa o svoje skúsenosti a možno i poradiť si navzájom v tejto krásnej no náročnej zodpovednosti - práci rodiča.
V roku 2017 sa naša obec rozrástla o týchto občanov:
Matúša Močáryho, dieťa rodičov Milana a Márie Močáryových,
Lianu Tišťanová, dieťa rodičov Róberta Tišťana a Juliany Tišťanovej Droblienkovej,
Lukáša Benku, dieťa rodičov Juraja a Michaely Benkových,
Zuzanu Mišíkovú, dieťa rodičov Vladislava a Zuzany Mišíkových,
Vivien Dudekovú , dieťa rodičov Pavla Dudeka a Anety Durdíkovej,
Elu Milanovú, dieťa rodičov Ľubomíra a Kataríny Milanových,
Elišku Haličkovú, dieťa rodičov Michala a Ivany Haličkových,
Olivera Frnču, dieťa rodičov Jozefa Frnču a Kristíny Baďovej,
Andreja Salvu, dieťa rodičov Radovana a Lucie Salvových,
Ellu Šimúnovú, dieťa rodičov Ondreja a Stanislavy Šimúnových,
Martina Saláka, dieťa rodičov Martina a Eriky Salákových,
Patrika Valáška, dieťa rodičov Mariána a Slavomíry Valáškovcov,
Sebastiána Horvátha, dieťa rodičov Stanislava a Márie Horváthových,
Samuela Polónyho, dieťa rodičov Romana a Jany Polónyových,
Timeu Laučíkovú, dieťa rodičov Petra Laučíka a Terézie Forgáčovej.
Hovorí sa, že každý človek prichádza na svet dobrý. Ak je to skutočne pravda, potom už iba od Vás, rodičov, bude závisieť či tieto milé deti, tieto nerozvité kvety, ktoré sa ešte nemali možnosť polepšiť, ani pohoršiť, ostanú po celý svoj život také príťažlivé a krásne, ako nám pripadajú dnes. Srdečne Vám blahoželáme v mene Obce Lúčky a prajeme vám, aby sa vám podarilo vychovať takých ľudí, ktorí budú vašou ozdobou a budú pokračovateľmi vášho života.
Branislav Hrbček starosta obce