Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úcta k starším 2018

„Šťastný je ten, komu bolo aj v starobe dopriate ísť za múdrosťou a správnym úsudkom.“ (Platón) Každoročne, v mesiaci október, Obecný úrad Lúčky pripravuje pre našich spoluobčanov, seniorov, posedenie pri príležitosti ich sviatku „Uctime si starobu“. Ani tento rok tomu nebolo inak a tak sa naši starší občania stretli 12.10.2018 vo veľkej sále obecného úradu pri dobrom programe a občerstvení. Do programu sa zapojili deti základnej a materskej školy, programom ich potešili aj členovia folklórnej skupiny Lúčan. Program zavŕšil pozvaný hosť - spevák p. Zdenek Sychra, ktorý svojimi evergreenmi potešil nejedno srdiečko našich občanov. Mnohí si spolu s ním zaspievali a tak sa preniesli do svojich „mladých čias“. Touto cestou prajeme ešte raz našim seniorom hlavne veľa zdravia a spokojné nažívanie v našej prekrásnej obci.