Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Skús pokus 3

V celoslovenskej súťaži Skús pokus 3, pod záštitou firmy Slovnaft, sa naše dve veľmi šikovné dievčatá P. Krakovská a J. Hanková, umiestnili so svojim videom v ktorom skúmali hustotu látok na 1. mieste v kategórii fyzika. Porota veľmi kladne hodnotila samotný pokus, ale aj technické spracovanie videa. Gratulujeme
PaedDr. Tomáš Brček, riaditeľ školy i celý učiteľský zbor

V mene obce Lúčky i v svojom mene chcem poďakovať pedagógom, ktorí dievčatá svedomite pripravili v tomto predmete, kde takýmto spôsobom reprezentovali ZŠ s MŠ Lúčky. Samozrejme pochvala a gratulácia patrí i samotným aktérkam videa, víťazkám súťaže, ich hodnotenie znamená, že sú najlepšie na Slovensku. Len tak ďalej dievčatá.
Branislav Hrbček
Starosta obce Lúčky