Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Posvätenie kaplnky Sv. Jozefa

Po „tragédii“, ktorú postihla našu obec, pri nešťastnom zborení kaplnky pri futbalovom ihrisku, zostalo miesto opustené. Z kaplnky zostala len stena a kopa kameňa. Skúmali sme históriu, hľadali v archíve, no o našej kaplnke žiadny záznam. Výstavba novej kaplnky na pôvodnom mieste nebolo v tomto prípade možné, nakoľko pozemok na ktorom stála pôvodná kaplnka nebol obecný ani cirkevný. Legislatíva a zákony nie sú len krčmové reči. S p. farárom vdp. Petrom Kvasňákom a obcou sme dali vypracovať niekoľko projektov a štúdiu a vstúpili sme do jednania s Urbariátom PS Lúčky a Poľovníckym združením Lúčky. Počas čakacej doby p. Ľudovít Senko a p. Jofefom Milanom vyhotovili kaplnku v dnešnej podobe, kde nerez poskytol p. Milan. Zhotovil ju p. Senko a zapracoval do nej i náš lúčanský travertín. Začiatkom roka sme na podnet nového vdp. Petra Petreka zorganizovali stretnutie s realizátorom p. Senkom, p. starostom, p. riaditeľom kúpeľov a vdp. P. Petrekom. Z diskusie a rozumnej dohode s návrhom presunúť ju na jej terajšie miesto bol potešený i pán riaditeľ, že doteraz nevyužitý priestor bude prospešný i po vizuálnej stránke, tak i po duchovnej stránke. Po dohode sa p. L. Senko a p. O. Hajas chytili roboty a zabetónovali základy a osadili novovybudovanú kaplnku. V „predvečer“ sviatku tohto svätca patróna rodiny Sv. Jozefa, sa vdp. P. Petrek rozhodol kaplnku posvätiť. Na tejto slávnosti sa zúčastnilo cca. 30 veriacich i napriek nepriaznivému počasiu. Po posviacke nás náš duchovný otec pozval na krátke pohostenie do Bowling parku.
Všetkým realizátorom, pracantom, kúpeľom, veriacim, proste všetkým ĎAKUJEME, ako v mene obce, tak i v mene veriacich. Nech nás Sv. Jozef ochraňuje a vyprosuje milostí.