Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ping-pong turnaj 2018

Deň 17.03.2018 bola telocvičňa v našej obci obsadená priaznivcami športu ping-pongu. Pestrá návšteva všetkých generácií prezrádzali, že vznik a zahájenie tohto turnaja pod názvom Benčák-Gejza Pohár, pred štyrmi rokmi padlo na úrodnú pôdu. Určite veľkým prínosom je i založenie stolnotenisového oddielu STK Lúčky, ktorý sa v 8 lige tento rok umiestnil na krásnom 5. mieste.
V sobotu sa na zahájenie a na zápis dostavilo 48 hráčov a niekoľko fanušíkov. Kategórie boli rozdelené na ženy, mládež, registrovaný a neregistrovaný. Pred prvými zápasmi si všetci prítomní uctili pamiatke jedného z historických hráčov, ktorý hrával spolu s Benčákom a Gejzom – p. Ján Dorník, prezívaný Čertík. Následne prebiehal samotný turnaj. Počas priebehu sa o príjemnú atmosféru starali dve dcéry zosnulého Jána Kosturíka - Benčáka, Janka a Ivka spolu so správkyňou telocvične p. Majkou Fliegovou. A že sa bolo treba obracať a obslúžiť toľko hráčov. Obzvlášť počas obeda, pri rozdávaní výborného Segedínu, ktorý nám pripravil p. Miloslav Murín. Po ukončení turnaja predseda p. Marko Pecho odovzdal ceny a zaspievala sa hymna. Potom nasledovalo príjemné krátke posedenie a družné debaty o nádhernom športovom dni.
V mene obce Lúčky všetkým víťazom gratulujeme a organizátorom ďakujeme. Každý deň, kedy sa niekto obetuje pre niekoho je veľmi prospešný a v dnešných časoch veľmi vzácny.
Výsledky – finále a víťaz.
Registrovaný: Peter Pecho ( syn p. Gejzu )
Neregistrovaný Rastislav Druska
Ženy: Martina Salvová
Mládež: Matúš Fula