Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pamiatka zosnulých 2018

Na jednom náhodnom stretnutí ma oslovilo vedenie eRka, že sa chcú aktívne podieľať na nejakej pomoci v obci. Na sedení sme prediskutovali rôzne oblasti, kde by sme si vedeli predstaviť angažovanie tejto početnej, veľmi milej skupiny akou eRko určite je. Nakoľko toto stretnutie bolo asi tri týždne pred sviatkom Všetkých Svätých a pamiatkou zosnulých, navrhol som im, že by bolo veľmi milé pripraviť malé venčeky. Ja zakúpim sviečky a oni pripravia na našom cintoríne pietne miesta pre tých, na ktorých si nik nespomenie. Je veľmi milé, ako sa tejto akcie zhostili a vzali si ju za svoju. A kto sú títo milí nadšenci? Poznáte ich z fotografií. Tu je nádherná nie len práca, snaha, ale i ľudský cit. Uvedomenie si, že človek je človekom i v spomienkach. Ak v mladých existuje tento pocit, svet má nádej. Som rád a hlavne veľmi vďačný, že takýchto mladých máme i v našej obci. Za všetkých našich zosnulých spoluobčanov ktorí nás predišli do večnosti a nezabúdame na nich z celého srdca úprimné ĎAKUJEME eRkárom. Každého návštevníka nášho cintorína prosíme, ak vidíte hrob s položenou nezapálenou sviečkou, zapáľte ju, leží tam zosnulý človek, veľký zázrak sveta. Branislav Hrbček