Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2017

Kúpna zmluva

bez čísla

471,00 EUR Štyristosedemdesiatjeden eur

Mgr. Milan Medla a Margita Medlová

Obec Lúčky

01.12.2017

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Bez čísla

Neuvedené

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

01.12.2017

Nájomná zmluva

02/N/2017

10,00 EUR Desať eur

Maya Pozemská

Obec Lúčky

01.12.2017

Nájomná zmluva

01/N/2017

10,00 EUR Desať eur

Michal Páter

Obec Lúčky

08.11.2017

Darovacia zmluva

bez čísla

200,00 EUR Dvestoeur

Občianske združenie Šarm

Obec Lúčky

26.10.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena

3/2017

Neuvedené

Partner invest s.r.o.

Obec Lúčky

18.10.2017

Dohoda o prevode práv a povinností

Bez čísla

Neuvedené

EUROFORMES Group s.r.o.

Obec Lúčky

22.09.2017

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku

68/POD-40/17

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

8/F/2016

500,00 EUR Päťstoeur

Folklórna skupina Lúčan

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

7/F/2016

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

ŠPORT PARK LÚČKY s.r.o.

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

6/F/2016

2 000,00 EUR Dvetisíceur

Jednota dôchodcov na Slovensku

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

5/F/2016

300,00 EUR Tristoeur

Dobrovoľný hasičský zbor, Lúčky

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

4/F/2016

2 800,00 EUR Dvetisícosemstoeur

Telovýchovná jednota Lúčky

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

3/F/2016

17 000,00 EUR Sedemnásťtisíc eur

Športový klub Lúčky - Kúpele

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

2/F/2016

500,00 EUR Päťsto eur

Stolnotenisový klub Lúčky

Obec Lúčky

20.09.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lúčky v roku 2017

1/F/2016

400,00 EUR Štyristo eur

Občianske združenie SLNKOTVOR

Obec Lúčky

06.09.2017

Zmluva o poskytnutí podpory

121223 08U03

200 000,00 EUR Dvestotisíc eur

Environmentálny fond

Obec Lúčky

21.07.2017

Zmluva o dielo

03/D2017

157 011,60 EUR Jednostopäťdesiatsedemticíc jedenásť eur a šesťdesiat centov

Obec Lúčky

Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o.

27.06.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere

Dodatok č.7

Nula eur

Obec Lúčky

Prima banka Slovensko, a.s.

26.06.2017

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

Na-145-2017

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Obec Lúčky

21.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37575

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Lúčky

19.06.2017

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere

Dodatok č.1

Nula eur

VÚB BANKA

Obec Lúčky

31.05.2017

Zmluva o preprave

Bez čísla

Neuvedené

OZO, a.s. Liptovský Mikuláš

Obec Lúčky

26.05.2017

Zmluva o dielo

114/2017

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

VF Projekt & Marketing s.r.o.

Obec Lúčky

24.05.2017

Zmluva o dielo

101/17/009

69 407,62 EUR Šesťdesiatdeväťtisícštyristosedem eur 62/100

CESTY SK s.r.o.

Obec Lúčky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: